Samverka med studenter

Campus Värnamo bedriver flera yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Samtliga utbildningar bygger på verkligt behov och är framtagna av arbetslivet tillsammans med oss och Jönköping University. Anmäl ditt intresse att ta emot studenter i formuläret längre ner på sidan så tar vi kontakt med dig.

Ca 25 procent av utbildningarna genomförs som lärande i arbete, näringslivsförlagda kurser och examensarbeten ute på företag. Som företag har du möjlighet att ta emot en studerande som gör nytta under dessa kurser. Se det som en del i rekryteringsarbetet på kort eller lång sikt allt för att få tag på rätt kompetens!

Läs mer om Campus Värnamos utbildningar för näringslivet via länkarna i listan här under:

Lämna din intressanmälan om att samverka med studenter i formuläret.Är intresserad att samverka med studenter i följande utbildningar: * (obligatorisk)
Är intresserad att samverka med studenter i följande utbildningar:
Skriv ut sidan