Om Teknikcenter

Närbild på leende flicka med en byggsats

Tillsammans med oss kan du odla ditt teknikintresse, din kunskap och din kreativitet! #teknikärkul

I Teknikcentret anordnar vi teknikfyllda aktiviteter för förskola, grundskola, fritidskurser för barn och ungdomar, personalaktiviteter, samt kompetensutveckling för personal inom förskola och grundskola.

#teknikärkul - syfte

Teknik är kul och vårt syfte är att stimulera teknikintresset i vår region. Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt ska vi stödja och förstärka kompetensförsörjningen samt nyföretagandet inom teknikyrken.

Vi agerar som en brygga för samverkan mellan skola och näringsliv och ska därmed bidra till Gummifabriken och Värnamos attraktivitet.

#teknikärkul - vision

Teknikcentret ska vara ett känt nationellt teknikcenter med en attraktionskraft i alla åldrar.

#teknikärkul - KomTek

Teknikcenter är medlem i Föreningen Komtek Sverige. Teknikcenter genomför alla fritidsaktiviteter under KomTek:s namn.

Läs mer om KomTek på vår webbplats.

Vi som jobbar här

Tobias Lundquist

Caroline Grahn
Teknikcenteransvarig

Silke Matussek

Silke Matussek
Teknikinspiratör Teknikcenter

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan