Ansökan om tillgång till Teknikcenter

Här ansöker du som student på Campus Värnamo för tillgång till Teknikcenter. Det kan ta upp till 2 veckor innan behörigheten ändras på passerkortet. Här nedan är de regler som gäller vid användandet av Teknikcenter.

Inledning

Studerande vid Campus Värnamo har möjlighet att i utbildningssyfte använda Teknikcenter och den utrustning som finns där.

Allmänt

  • Vid vistelse i Teknikcenter ska gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter följas.
  • Om rutiner och säkerhetsföreskrifter inte följs kan den studerande stängas av från Teknikcenter.
  • När den studerande avbryter eller avslutar utbildningen vid Campus Värnamo ska passerkortet omedelbart återlämnas till Gummifabriken, Värnamo kommun.
  • I utbildningen tillhandahålls en viss mängd material. Material som används utöver det bekostas av den studerande enligt särskild rutin.

Användning av utrustning

  • Utrustningen i Teknikcenter, så som maskiner, verktyg, material, mjukvara och annan utrustning, får endast användas i utbildningssyfte.
  • Utrustningen får inte avlägsnas från Teknikcenter.
  • Utrustningen får inte utsättas för stöldrisk, onormalt slitage eller skadas.
  • Den studerande ansvarar själv för att ha tillräcklig kunskap för att använda utrustningen.

Ansvar

  • Om lokalerna skadas eller om utrustningen förkommer, skadas eller utsätts för onormalt slitage kan den studerande bli ersättningsskyldig.

Skriv ut sidan