Forskning och utveckling

Fullsatt gradängsal med deltagare som sitter med ryggen mot kameran. Längst ner står föreläsare med en presentation som visas på en skärm med föreläsare online. Är ett hybridevent med deltagare på på plats och online.

Campus Värnamo kan stödja ditt företags interna utvecklingsarbete med utbildning, möten och event i Gummifabriken avsett om aktiveten är på plats, online eller som här på fotot en hybrid.

Campus Värnamo hjälper dig och din organisation med utveckling och forskning, allt för att bidra till kompetensförsörjningen i regionen. Mer om det kan du läsa längre ner på sidan.

Utvecklingsevent och möten

Campus Värnamo kan bidra i ditt företags interna utvecklings- och innovationsarbete genom att i samarbete arrangera utbildning, event och möten. Kan genomföras i allt från grupprum, lärosalar till konferenslokaler, Teknikcenter och hybridsalar.

Ta kontakt med utvecklingsstrateg Niclas Stensson, kontaktuppgifter hittar du sidan Kontakta oss.

SPARK - företagsnära forskning

Campus Värnamo är sedan 2019 strategisk partner till Jönköping University (JU) och skolans forsknings- och utbildningsmiljö SPARK. SPARK främjar företagens utveckling av kunskapsintensiva produkter och processer. Forskningsprojekten genomförs tillsammans med små och stora företag i olika branscher.

Strategiska partners till JU och SPARK är SAAB, Scania, Husqvarna AB, Fagerhult, Träcentrum, Combitech, Thule Group, Svenskt Aluminium och Campus Värnamo.

GRACE - grön omställning inom industrin

GRACE är ett strategiskt forskningsprogram inom SPARK, en så kallad forskningsprofil, med stöd från KK-stiftelsen, JTH och näringslivet. Akademi och industri samarbetar. Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins, även små och medelstora företag, långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produktframtagning.

Campus Värnamo är en av fyra nätverkspartners i GRACE där vi bidrar med en arena för samverkan och spridning. Vill du veta mer ta kontakt med Lars-Uno Åkesson eller Niclas Stensson.

Du kan läsa mer om GRACE på Jönköping Universitys webbplats.

Är du intresserad av SPARK?

Om du har tankar och idéer angående företagsnära forskning ta kontakt med Lars-Uno Åkesson eller Niclas Stensson.

Du kan läsa mer om SPARK på Jönköping Universitys webbplats.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar? Eller vill du diskutera forskning och utveckling? Hör av dig till Niclas Stensson.

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Skriv ut sidan