Skolprogram för årskurs sju till nio

#teknikärkul - Välkommen till Teknikcenters skolprogram för årskurs sju till nio.

På Teknikcenter erbjuder vi aktiviteter och projekt för klasser och grupper i årskurs sju till nio inom Värnamo kommun.

Aktuella skolprogram årskurs årskurs sju till nio

  • En flicka studerar pneumatik Festo pneumatik Med Festos pedagogiska undervisningsmaterial med industrikomponenter bekantar sig eleverna med grunderna i pneumatik på praktiskt sätt.
  • Nyhet Smartare tekniska system Vi utgår från NTA:s tema "Den smartare staden" och väljer ut några uppdrag och prototyper att bygga. I prototyperna används Micro:Bits med tillbehör.
  • Två flickor designar i en dator Open Desk designer En utmaning där eleverna skapar en produkt i en enkel produktutvecklingsprocess, med hjälp av modern 3D-teknik.
  • En grupp ungdomar kör en robot på ett bord Robotstrategi En problemlösningsaktivtet där eleverna ska utveckla sin egen strategi för att få roboten att röra sig över så stor yta som möjligt.
  • En sal med elever som programmerar och en leende elev tittar in i kameran SWIFT Playground - Programmera på iPad Eleverna lär sig grunderna i programmeringsspråket Swift playground på iPad.
  • Ett snurrande vindkraftverk byggt av Lego Vindkraftverk Eleverna bygger ett vindkraftverk efter bygginstruktion. Sedan undersöks på ett systematiskt sätt hur antalet vingblad och vindintensiteten påverkar effekten.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland