FAVAL - säkra och utveckla kompetensen

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell och formell kompetens för fastighetsbranschens yrkesroller. Campus Värnamo som ackrediterat testcenter hjälper dig eller dina medarbetare att säkra och utveckla kompetens mot yrkesrollerna Fastighetsskötare, Fastighetstekniker och Fastighetsingenjör.

Aktuella aktiviteter

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till Mikael Karlund.

Mikael Karlund

Mikael Karlund
Huvudlärare Fastighetsingenjör
Testledare FAVAL