Kontakta oss

Besöksadress: Campus Värnamo, Jönköpingsvägen 15, 331 34, Värnamo. Entré finns på östra och västra sidan av Gummifabriken.

Telefon: 0370-37 70 00

Postadress: Campus Värnamo, Värnamo kommun, 331 83 Värnamo.

Personal

Veronica Sandkvist

Andreas Boozon
Projektkoordinator,
kursansvarig LIA och examensarbete Webbutvecklare .NET

Anna Nilsson

Anna Nilsson
Utbildningsledare
Kvalificerad 3D-printtekniker
och Produktionsutveckling

Cesar Bermudez

Christel Karlsson
Programansvarig Produktionsutveckling

Emeli Hellström

Emeli Hellström
Utbildningsledare för Stödpedagog
och Verktygsteknik

Enikö Olsson

Enikö Olsson
Campuschef

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Hanna Hartikainen

Hanna Hartikainen
Studentcoach och
kontaktperson Sjuksköterskeprogrammet

Hans Kothe

Hans Kothe
Huvudlärare Kvalificerad 3D-printtekniker

Henrik Rosenqvist

Henrik Rosenqvist
Marknadskommunikatör

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet

Kalle Glantz

Jonas Järpestad
Huvudlärare och programansvarig
Kvalificerad 3D-printtekniker

Lars-Uno Åkesson

Lars-Uno Åkesson
Kompetensakademiansvarig

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Lina Mattsson

Lina Mattsson
Ekonomi- och personaladministratör

Veronica Sandkvist

Magnus Eneland
Huvudlärare Verktygsteknik

Tobias Lundquist

Malin Trofast Gunnarsson
Huvudlärare Webbutvecklare .NET

Mikael Karlund

Mikael Karlund
Huvudlärare Fastighetsingenjör
Testledare FAVAL

Silke Matussek

Mikael Salén
Teknikinspiratör Teknikcenter

Mirsad Sutkovic

Mirsad Sutkovic
Lärare 3D-Teknik

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Rickard Andersson

Rickard Andersson
Teknikansvarig

Silke Matussek

Silke Matussek
Teknikinspiratör Teknikcenter

Therése Thimberg

Sofia Granstrand
Utbildningsansvarig

Therése Thimberg

Therése Thimberg
IT-pedagog

Tobias Lundquist

Tobias Lundquist
Projektledare
Kompetensutveckling Småland

Veronica Sandkvist

Veronica Sandkvist
Utbildningsledare Fastighetsingenjör
och Webbutvecklare .NET

Skriv ut sidan