Kontakta oss

Besöksadress: Campus Värnamo, Jönköpingsvägen 15, 331 34, Värnamo. Entré finns på östra och västra sidan av Gummifabriken.

Telefon: 0370-37 70 00

Postadress: Campus Värnamo, Värnamo kommun, 331 83 Värnamo.

Personal

Tobias Lundquist

Caroline Grahn
Teknikcenteransvarig

Enikö Olsson

Enikö Olsson
Campuschef

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Hanna Hartikainen

Hanna Hartikainen
Studentcoach och
kontaktperson Sjuksköterske- och Stödpedagogprogrammen.

Hans Kothe

Hans Kothe
Lärare 3D-teknik

Henrik Rosenqvist

Henrik Rosenqvist
Marknadskommunikatör

Veronica Sandkvist

Ingrid Johansson
Utbildningschef

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet och Specialistundersköterska

Kalle Glantz

Jonas Järpestad
Huvudlärare och programansvarig
3D-printtekniker

Veronica Sandkvist

Karl-Johan Jonsson
Huvudlärare 3D-teknik

Lars-Uno Åkesson

Lars-Uno Åkesson
Kompetensakademiansvarig

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Lina Mattsson

Lina Mattsson
Ekonomi- och personaladministratör

Maja Johansson

Maja Johansson
Utbildningsledare
Föräldraledig

Veronica Sandkvist

Malin Stillman
Utbildningsledare Javautvecklare, Tillämpad samhällsplanering och Verktygsteknik

Malin Trofast Gunnarsson

Malin Trofast Gunnarsson
Huvudlärare Webbutvecklare .NET

Mikael Karlund

Mikael Karlund
Huvudlärare Fastighetsingenjör
Testledare FAVAL

Mirsad Sutkovic

Mirsad Sutkovic
Lärare 3D-Teknik

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Veronica Sandkvist

Peter Jonsson
Huvudlärare Produktionsutveckling

Tobias Lundquist

Rebecca Petersson
Receptionist, utbildningsadministratör och utbildningsledare Produktionsutveckling

Rickard Andersson

Rickard Andersson
Teknikansvarig

Silke Matussek

Silke Matussek
Teknikinspiratör Teknikcenter

Tarik Tokalic

Tarik Tokalic
Lärare 3D-printtekniker

Therése Thimberg

Therése Thimberg
IT-pedagog

Tobias Lundquist

Tobias Lundquist
Projektledare
Kompetensutveckling Småland+ och
ansvarig Partnerskapet

Veronica Sandkvist

Veronica Sandkvist
Utbildningsledare Fastighetsingenjör
och Webbutvecklare .NET

Skriv ut sidan