En tjej och en kille sitter vid en dator och jobbar med programmering.
Program

Webbutvecklare .NET

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Webbutvecklare .NET

Omfattning

400 Yrkeshögskolepoäng
2 år

Studietakt

Helfart 100%

Studieort

Distans med obligatoriska träffar i Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2024

Antal platser

20

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av Veronica Sandkvist, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Gillar du kreativt arbete och problemlösning? En webbutvecklare skapar funktionella system genom programmering för att möta användarens behov. I utbildningen får du lära dig branschens verktyg och tekniker samt att arbeta projektinriktat i självorganiserande team med fokus på kundens nytta och produktens kvalitet.

Under utbildningen lär du dig att arbeta med moderna webbsystem, deras utveckling och säkerhet. Du designar och bygger webbapplikationer med en testdriven utvecklingsmetodik. Du får också lära dig att använda moderna JavaScript-ramverk och att utveckla avancerade webbsystem med till exempel ASP NET och MVC. Du kommer att arbeta projektinriktat med fokus på ett kundorienterat affärstänkande där nytta, kvalitet och säkerhet står i centrum. Det här är en utbildning där du kan jobba med olika idéer samtidigt som du lär dig tekniken.

Att skapa webbapplikationer med C# och .NET samt att skapa användarvänliga, moderna användargränssnitt med hjälp av HTML5, CSS3 och JavaScript kan bli dina kommande arbetsuppgifter. Branschen har ett stort rekryteringsbehov!

Patrik Hill

VD/Säljare/kundutveckling på KEYnet Sweden AB

Läs mer om KEYnet Sweden AB på deras webbplats

- Det är av yttersta vikt för oss att kunna anställa personer med rätt kompetens vilket denna utbildning tillgodoser studenterna med. Då vårt företag finns i denna regionen ser vi det naturligt att hjälpa till att förse lokala invånare med den kompetensen. Därför vill vi ha en utbildning här och kan vi hjälpa till på något sätt så gör vi det.

- Förutom kunskaperna inom Webbutvecklingsverktyg .Net, Angular, Java, Databashantering SQL och Programmeringsverktyg c# så efterfrågar vi engagemang, vilja att hjälpa till och lösa problem, hunger att lära sig nytt och göra nytta. Under de praktiska momenten i utbildningen lär vi känna varandra och både vi och studenterna får en insikt i om det finns en gemensam framtid tillsammans.

Här kan du se en intervju med Patrik på vår youtubekanal

Johan Kristins

Utvecklare/Projektledare på Netmine AB, ledamot i utbildningens ledningsgrupp

Läs mer om Netmine AB på deras webbplats

- Branschen växer, inte minst i vår region och vi har ett behov av personal från en hantverksmässigt inriktad utbildning snarare än de mer akademiskt fokuserade. En mycket god programmeringsgrund i C# är en kunskap som vi efterfrågar liksom en färdighet att snabbt ta till sig nya moderna ramverk och verktyg.

- Vi har valt att engagera oss för att påverka utbildningens innehåll så att den är
relevant för vår verksamhet.

Här kan du se en intervju med Johan på vår youtubekanal

Jusuf Bukaric

Systemutvecklare på Netmine och tidigare student på Webbutvecklare .NET

Jusuf jobbar med att bygga CMS, .NET sidor och apputveckling för Android. Han fick jobb redan innan examen. Efter första praktikperioden blev det extrajobb som sedan blev en fast anställning.

- Utbildningen matchar perfekt yrkesrollen, säger Jusuf.

Fakta

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. För att vi ska göra detta behöver du fylla i en kompetenskartläggning vid ansökan. 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Programmering 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Urval
Om det blir fler sökande till utbildningen än antal utbildningsplatser kommer urval att ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen. Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag.

Mer om hur antagningen fungerar kan du läsa på sidan Information och ansökan på Jönköping Universitys webbplats

Ansökan är stängd!
Du ansöker till Webbutvecklare .NET på Jönköpings Universitys webbplats.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i branschen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot marknadens kompetensbehov.

Utbildningen bedrivs på heltid på distans med 6-7 obligatoriska träffar i Värnamo under utbildningens gång. Medverkan på de fysiska träffarna i Värnamo är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på. Undervisningen sker enligt ett distanskoncept som du följer via en digital lärplattform. Du förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. 

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Men det innebär också stort eget ansvar att lägga den tid som krävs på studierna.

Utbildningen genomförs på svenska men fackspråket och det mesta av litteraturen är på engelska.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är yrkeshögskoleutbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En fjärdedel av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Förutom yrkeskunskaper ställer arbetsgivarna även krav på din anställbarhet, det vill säga din förmåga att ta ansvar, vara driven, ha en god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Detta får du också träna på under utbildningstiden.
Länk till anställbarhet på studentwebben.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Netmine, Sogeti, Any4m, byBrick Interface, Toxic Interactive Solutions, Shoreline software, Combitech, Visma Spcs och Tietoevry Create.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Webbapplikation MVP, 50 yhp
Objektorienterad programmering med C#, 25 yhp
Dynamiska Webbsystem 1, 25 yhp
Dynamiska Webbsystem 2, 25 yhp
Affärsmannaskap för IT, 25 yhp
Klientprogrammering, 50 yhp

År 2

Webbapplikationer med realtidskommunikation, 50 yhp
Lärande i arbete 1, 50 yhp
Affärsutveckling för IT, 25 yhp
Examensarbete, 25 yhp
Lärande i arbete 2, 50 yhp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Har du frågor om programmet?

Veronica Sandkvist

Veronica Sandkvist
Utbildningsledare Fastighetsingenjör
och Webbutvecklare .NET

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan