Tillgänglighetsredogörelse

Campus Värnamo står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur campus.varnamo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att det finns material på den här webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassad fullt ut. För mer information, läs under avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från campus.varnamo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, skicka e-post till kontaktcenter@varnamo.se eller ring 0370-37 70 00 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till kontaktcenter@varnamo.se eller ring 0370-37 70 00 så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet och påtala det.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten hittar du på DIGG:s webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

På den här webbplatsen finns det videofilmer som inte är textade eller syntolkade.

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes 2022-04-12. Bedömningen har gjorts internt.

Webbplatsen publicerades 2020-10-21.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-04-12.

Skriv ut sidan