Program

Javautvecklare

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Javautvecklare

Omfattning

400 Yrkeshögskolepoäng
2 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Distans med fysiska träffar i Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2024

Antal platser

20 st

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Malin Stillman, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Vill du vara med och ta fram och utveckla morgondagens applikationer?
Gillar du kreativ problemlösning och vill jobba med ett av världens mest använda programmeringsspråk?
Välkommen att utbilda dig till Javautvecklare, en utbildning som leder till arbete med utveckling och digitalisering av produkter och tjänster både inom näringsliv och offentlig sektor.

Java används i allt från mobiltelefoner, bärbara datorer till spelkonsoler och säkerhetskritiska system inom bank och offentlig sektor. Bristen på javautvecklare är stor.
Du som fullföljer utbildningen är efterfrågad och kan räkna med en ljus framtid inom IT-branschen i roller som javautvecklare, applikationsutvecklare, systemutvecklare och webbutvecklare.

Markus Erlandsson

Enhetschef systemutveckling, Domstolsverket

- Javakompetens är svårrekryterad i regionen. Vi har ett stabilt val av utvecklingsplattform baserad på Java, och har ett långsiktigt behov av att kompetensförsörja denna för att kunna ge ett bra stöd till Sveriges domstolar.

Fakta

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. För att vi ska göra detta behöver du fylla i en kompetenskartläggning vid ansökan.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Programmering 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Urval
Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag. Mer information om hur ansökan fungerar kan du läsa på sidan Information och ansökan på Jönköping Universitys hemsida.

Ansökan öppnar 15 mars 2024.
Du ansöker här till javautvecklare på Jönköpings Universitys webbplats.

Huvudman

Jönköping University, Tekniska Högskolan, har tillsammans med några av Sveriges ledande arbetsgivare i branschen tagit fram utbildningen så att den svarar mot branschens behov. Utbildningen bedrivs på heltid på distans med 6-7 obligatoriska träffar i Värnamo. Undervisningen sker enligt ett väl beprövat distanskoncept som du följer via en digital lärplattform.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Det innebär också stort eget ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Medverkan på de fysiska träffarna i Värnamo är en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

En fjärdedel av utbildningen genomförs hos en arbetsgivare, under kurserna Lärande i arbete (LIA). Det ger direktkontakt med arbetsgivare i branschen och goda möjligheter att genomföra ditt examensarbete i samverkan med dem.

Java är ett plattformsoberoende, objektorienterat programmeringsspråk som är ett av världens största. Du hittar Java bland annat i serverbaserade backend-system, webblösningar, olika inbyggda system som till exempel i flygplan, bilar och mobila applikationer.

Du studerar projektinriktat med moderna javasystem med fokus på att programmera användarvänliga applikationer för både desktop och webb där nytta, kvalitet och säkerhet står i centrum. Det är en utbildning där du kan utveckla idéer samtidigt som du lär dig tekniken.

Förutom yrkeskunskaper ställer arbetsgivarna även krav på din anställbarhet, det vill säga din förmåga att ta ansvar, vara driven, ha en god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Detta får du också träna på under utbildningstiden.
Länk till anställbarhet på studentwebben.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från IDATA AB, Jordbruksverket, Sogeti Sverige AB, Domstolsverket, Husqvarna Group och Sigma Technology.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier

År 1
Introduktion till javautveckling, 50 Yhp
Objektorienterad programmering med Java, 25 Yhp
Javautveckling 1, 25 Yhp
Javautveckling 2, 25 Yhp
IT-säkerhet & utvecklingsmetoder, 25 Yhp
Javautveckling för webb, 50 Yhp

År 2
Avancerad javautveckling, 50 Yhp
Lärande i arbete 1, 50 Yhp
Affärsutveckling för IT, 25 Yhp
Examensarbete, 25 Yhp
Lärande i arbete 2, 50 Yhp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Har du frågor om programmet?

Veronica Sandkvist

Malin Stillman
Utbildningsledare Javautvecklare, Tillämpad samhällsplanering och Verktygsteknik

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan