Partnerskap för industrin

Partnerskapet bidrar till industriföretagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.

Vill du veta mer?

Vill du och ditt företag också ha en egen kompetenscoach och bli medlemmar i partnerskapet? Ta kontakt så berättar vi mer om hur du går vidare eller lämna en intresseanmälan.

Aktuella utbildningar

 • nov 16
  Två kvinnor står och tittar ner i en iPad ute i en industrilokal. Verktygskunskap 3 - kurs inom Verktygsteknik Välkommen till kursen Verktygskunskap 3 som ger kunskaper i efterbearbetning och underhåll av verktyg. En kurs inom yrkeshögskoleutbildningen Verktygsteknik som genomförs i Växjö med start den 16 november. Anmäl dig idag, dock senast andra november.
 • sep 02
  Projektmetodik och projektstyrning - kurs inom Produktionsutveckling Välkommen till kursen Projektmetodik och projektstyrning som ger färdigheter i att planera, genomföra, presentera och utvärdera projekt. En kurs inom yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling som genomförs i Värnamo/ Jönköping/alternativt online p.g.a. coronarestriktioner med start den 2 september. Anmäl dig idag, dock senast 16 augusti.
 • sep 03
  Produktionsutveckling 2 - kurs inom Produktionsutveckling Välkommen till Produktionsutveckling 2 som ger kunskaper och förståelse för produktion. En kurs inom yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling som genomförs i Värnamo/ Jönköping/alternativt online p.g.a. coronarestriktioner med start den 3 september. Anmäl dig idag, dock senast 16 augusti.
 • sep 21
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 21 september, 28 september, 5 oktober och 12 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 14 september.
 • sep 21
  Arbeta effektivt i Excel - fortsättningskurs Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 21 september, 28 september, 5 oktober och 12 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 14 september.
 • sep 22
  Truckförarutbildning, truckkort A och B Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 22 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 14 september.
 • sep 23
  Ledarskap för första linjens ledare Välkommen till Ledarskap för första linjens ledare, en utbildning för dig som behöver din första ledarskapsutbildning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 23 september, 7 oktober, 28 oktober och 11 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 20 september.
 • sep 23
  Traversutbildning Välkommen till Traversutbildningen, en utbildning för dig som använder eller kommer att använda någon form av lyftanordning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 23 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 16 september.
 • sep 23
  Form- och lägestoleranser Välkommen till Form- och lägestoleranser, en utbildning för dig som har behov av kunskap inom området. Utbildningen genomförs online den 23 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 16 september.
 • sep 27
  Truckutbildning A+B Välkommen till Truckutbildning A+B, en utbildning för dig som behöver truckort A+B. Utbildningen genomförs i Växjö under två dagar den 27 september och 4 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast den 17 september.
 • sep 28
  Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) Välkommen till Hälsa, miljö och säkerhet, en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper inom dessa tre områden. Utbildningen genomförs i Växjö den 28 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 21 september.
 • sep 28
  Säljföreläsning Välkommen till en förläsning inom sälj inrikad till industrin, en utbildning för dig som vill ta försäljningen till en ny nivå. Utbildningen genomförs både i Värnamo och online den 28 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • sep 28
  Värt att veta om plastförpackningar Välkommen till Värt att veta om plastförpackningar, en utbildning för dig som vill lära mer om plastförpackningars miljöpåverkan, design och återvinning. Utbildningen genomförs online den 28 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • okt 04
  Teams grundutbildning Välkommen till Teams 1, en grundutbildning för dig som behöver komma igång med Teams. Utbildningen genomförs online på förmiddagen den 4 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 27 september.
 • okt 04
  Teams- fortsättningskurs Välkommen till Teams, en fortsättningskurs för dig som vill lära dig mer funktioner och inställningar i Teams. Utbildningen genomförs online på eftermiddagen den 4 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 27 september.
 • okt 06
  Grundutbildning i maskinsäkerhet (CE) Välkommen till Grundutbildning i maskinsäkerhet (CE), en utbildning för dig som har daglig kontakt med maskinsäkerhetsfrågor och CE-märkning. Utbildningen genomförs online den sjätte oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 29 september.
 • okt 07
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra förmiddagar den sjunde oktober, 14 oktober, 21 oktober och 28 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 september.
 • okt 07
  Förbättringsarbete i fokus- fortsättningskurs Välkommen till Förbättringsarbete i fokus, en fortsättningskurs för dig som arbetar som förbättringsledare eller motsvarande. Utbildningen genomförs online den sjunde oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • okt 07
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra eftermiddagar den sjunde oktober, 14 oktober, 21 oktober och 28 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 september.
 • okt 08
  Automatisering och robotisering - kurs inom Produktionsutveckling Välkommen till kursen Automatisering och robotisering som ger kunskaper och förståelse för automatiserad och robotiserad produktion. En kurs inom yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling som genomförs i Värnamo/ Jönköping (eventuellt online p.g.a. coronarestriktioner) med start den 8 oktober. Anmäl dig idag, dock senast 20 september.
 • okt 11
  Grundläggande kvalitetsutbildning Välkommen till Grundläggande kvalitetsutbildning, en utbildning för dig som behöver veta mer om kvalitetsarbete i tillverkningsindustrin. Utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar genomförs online den 11 oktober och 1 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • okt 12
  Materialvalsmetodik för plast- fördjupningskurs Välkommen till Materialvalsmetodik för plast, en fördjupningskurs för dig som behöver veta mer om materialval inom plast. Utbildningen genomförs online den 12 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • okt 12
  Värt att veta om plast Välkommen till Värt att veta om plast, en utbildning för dig som vill få bra kännedom om de vanligaste plasterna. Utbildningen genomförs online den 12 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • okt 13
  Plastkonstruktion- fördjupningskurs Välkommen till Plastkonstruktion, en fördjupningskurs för dig som behöver veta mer om att konstruera med plast. Utbildningen genomförs online den 13 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • okt 13
  Ledarskap för första linjens ledare Välkommen till Ledarskap för första linjens ledare, en utbildning för dig som behöver din första ledarskapsutbildning. Utbildningen genomförs i Växjö den 13 oktober, 27 oktober, 10 november och 24 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast sjätte oktober.
 • okt 14
  Formverktygs uppbyggnad och funktion Välkommen till Formverktygs uppbyggnad och funktion, en grundutbildning för dig som behöver veta mer om formverktygs uppbyggnad och funktion. Utbildningen genomförs online den 14 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • okt 15
  Modern industriell pneumatik Välkommen till Modern industriell pneumatik, en utbildning för dig som arbeta effektivt med pneumatik i produktionen. Utbildningen genomförs mixat digitalt och på plats under tre utbildningsdagar med start online den 15 oktober. Utbildningen är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 1 oktober.
 • okt 18
  Virtuell driftsättning - Kompetensutveckling inom Automation De två kurser som erbjuds täcker in bland annat traditionell reglerteknik med möjlig fördjupning i olinjära system. En förutsättning för en bra reglering är att ha kännedom om den process som skall regleras. I den utveckling som pågår inom smart industrikonceptet spelar digitala modeller av maskiner och produktionssystem en viktig roll för att optimera såväl automationssystem som underhållsinsatser. Det inkluderar begrepp som digitala tvillingar och virtuell driftsättning.Kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer inom området automation och underhåll med en bakgrund inom elektroteknik.
  Här kan vi tillsammans med Högskolan i Gävle erbjuda två kurser.
 • okt 18
  Truckutbildning A+B Välkommen till Truckutbildning A+B, en utbildning för dig som behöver truckort A+B. Utbildningen genomförs i Växjö under två dagar den 18 oktober och 25 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast den 8 oktober.
 • okt 18
  PLC grundutbildning Välkommen till PLC grundutbildning, en utbildning för dig som vill arbeta effektivt med PLC-styrning enligt IEC 6 1131 standard. Utbildningen är en 3-dagars utbildning som genomförs online den 18-19 oktober och sista dagen på plats i Växjö den 22 oktober. Det är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 4 oktober.
 • okt 20
  Ledarskap vid organisationsförändring Välkommen till Ledarskap vid organisationsförändring, en föreläsning för dig som är ansvarig ledare vid organisationsförändringar. Utbildningen genomförs i Växjö den 20 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 13 oktober.
 • okt 21
  Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi Välkommen till Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi. En utbildning för dig som arbetar eller kommer arbeta med förbättringsarbete. Utbildningen genomförs online den 21 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • okt 22
  Föreläsning "Arbetsplatsen efter pandemin" med Göran Adlén Välkommen till "Arbetsplatsen efter pandemin", en föreläsning för dig som vill veta mer om hur arbetsplatsen förändrats när vi nu ska öppna samhället igen. Göran Adlén är en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare och vi kan nu erbjuda ett unikt tillfälle för er att höra honom. Föreläsningen genomförs i Värnamo den 22 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Det finns också möjlighet att följa föreläsningen online. Anmäl dig idag, först till kvarn gäller! Sista anmälningsdatum 15 oktober.
 • okt 26
  LEAN grundutbildning Välkommen till LEAN grundutbildning, en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper om LEAN och dess tillämpningar. Utbildningen genomförs online den 26 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 19 oktober.
 • okt 26
  Plaster i en cirkulär ekonomi Välkommen till Plaster i en cirkulär ekonomi, en utbildning för dig som behöver veta mer om plaster i ett cirkulärt kretslopp. Utbildningen genomförs online den 26 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • okt 27
  Frukostmöte - Mötesplats Industri Nu lanserar vi Mötesplats Industri!Ni bjuds härmed in till ett frukostmöte i Partnerskapets regi. Under formen Mötesplats Industri träffas vi för att diskutera viktiga och aktuella frågor som rör industrin i vår region. Temat för detta frukostmötet är "Hur stärker vi vår position som attraktiv arbetsgivare?"
 • nov 03
  Truckutbildning A+B Välkommen till Truckutbildning A+B, en utbildning för dig som behöver truckort A+B. Utbildningen genomförs i Växjö under två dagar den 3 november och 17 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast den 22 oktober.
 • nov 04
  Förbättringsarbete i fokus- fortsättningskurs Välkommen till Förbättringsarbete i fokus, en fortsättningskurs för dig som arbetar som förbättringsledare eller motsvarande. Utbildningen genomförs online den 4 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • nov 09
  Värt att veta om bioplaster Välkommen till Värt att veta om bioplaster, en utbildning för dig som behöver veta mer om möjligheter och begränsningar med bioplaster. Utbildningen genomförs online den 9 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • nov 11
  Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi Välkommen till Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi. En utbildning för dig som arbetar eller kommer arbeta med förbättringsarbete. Utbildningen genomförs online den 11 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • nov 11
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra förmiddagar den 11 november, 17 november, 19 november och 22 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast fjärde november.
 • nov 11
  Livscykelanalys för plast Välkommen till kursen Livscykelanalys för plast, en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskap om livscykelanalys (LCA) för plast. Utbildningen genomförs online den 11 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • nov 11
  Arbeta effektivt i Excel - fortsättningskurs Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra eftermiddgar den 11 november, 17 november, 19 november och 22 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast fjärde november.
 • nov 16
  Mätteknik, grundutbildning Välkommen till grundutbildning i mätteknik, en utbildning för dig som behöver lära dig mer om att mäta utifrån ritningsunderlag. Utbildningen genomförs på EPIC Innovation & Technology Center i Växjö den 16 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 9 november.
 • nov 17
  Ledarskap vid organisationsförändring Välkommen till Ledarskap vid organisationsförändring, en föreläsning för dig som är ansvarig ledare vid organisationsförändringar. Utbildningen genomförs i Värnamo den 17 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 10 november.
 • nov 18
  Ledarskap för första linjens ledare Välkommen till Ledarskap för första linjens ledare, en utbildning för dig som behöver din första ledarskapsutbildning. Utbildningen genomförs online den 18 november, 30 november, 8 december och 16 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 november.
 • nov 26
  Form- och lägestoleranser grundkurs Välkommen till Form- och lägestoleranser, en grundutbildning för dig som har behov av kunskap inom området. Utbildningen genomförs online den 26 november och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 19 november.
 • nov 26
  Produktionsutveckling 1 - kurs inom Produktionsutveckling Välkommen till Produktionsutveckling 1 som ger kunskaper och förståelse för produktion. En kurs inom yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling som genomförs i Värnamo/ Jönköping/ alternativt online p.g.a. corona-restriktioner med start den 26 november. Anmäl dig idag, dock senast 8 november.
 • nov 29
  Grundläggande kvalitetsutbildning Välkommen till Grundläggande kvalitetsutbildning, en utbildning för dig som behöver veta mer om kvalitetsarbete i tillverkningsindustrin. Utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar genomförs i Värnamo den 29 november och 13 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • dec 01
  Truckutbildning A+B Välkommen till Truckutbildning A+B, en utbildning för dig som behöver truckort A+B. Utbildningen genomförs i Växjö under två dagar den 1 december och 8 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast den 19 november.
 • dec 01
  Förbättringsarbete i fokus- fortsättningskurs Välkommen till Förbättringsarbete i fokus, en fortsättningskurs för dig som arbetar som förbättringsledare eller motsvarande. Utbildningen genomförs online den 1 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • dec 02
  Effektivare ställ med SMED, introduktion Välkommen till Effektivare ställ med SMED, en grundkurs om metoden SMED för dig som arbetar med omställningsarbete i maskiner. Utbildningen genomförs online den 2 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • dec 03
  Grupputveckling - kortkurs Välkommen till Grupputveckling, en kortare utbildning för dig som leder andra. Utbildningen genomförs i online den 3 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 26 november.
 • dec 07
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 7 december, 9 december, 14 december och 16 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 november.
 • dec 07
  Arbeta effektivt i Excel - fortsättningskurs Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 7 december, 9 december, 14 december och 16 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 november.
 • jan 18
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra förmiddagar den 18 januari, 20 januari, 25 januari och 27 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 januari.
 • jan 18
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra eftermiddagar den 18 januari, 20 januari, 25 januari och 27 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 januari.

Kontaktpersoner

Vi tar emot utbildningsbehov och besvarar dina frågor.

George Adanko

George Adanko
Kompetenscoach