Om Campus Värnamo

Tre studenter sitter på en bänk på baksidan av Gummifabriken.

Campus Värnamos uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning genom att ordna utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå. Utbildningar som leder till arbete. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för dig som privatperson eller som anställd Teknikcenter bidrar till näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat teknikintresse bland barn och ungdomar.

Alla våra kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi har även samarbete inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Campus Värnamo ingår i Kommunledningsförvaltningen och rapporterar till kommunstyrelsen i Värnamo kommun. Vi finns i Gummifabriken som är en del av Värnamo kommuns stora och spännande tillväxtsatsning.

Läs mer om Gummifabriken på deras webbplats.

Campus Värnamos värdeord

Vi arbetar med tre värdeord, nära, professionellt och konkret.

Läs mer om hur vi arbetar med våra kärnvärden på sidan Kärnvärden.

Campus Värnamos fyra verksamhetsområden

Campus Värnamo är indelat i fyra verksamhetsområden:

Campus Värnamo är medlem i Yrkeshögskoleförbundet, en ideell organisation för långsiktig utveckling inom Yrkesutbildningar.

Campus Värnamo är medlem av Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Tre studenter sitter på en bänk på baksidan av Gummifabriken.

Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten.

Skriv ut sidan