En produktionsingenjör och maskintekniker lyser med ficklampa för att inspektera en stator.
Program

Produktionsutveckling

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Produktionsutveckling

Omfattning

300 Yrkeshögskolepoäng
1,5 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo och Jönköping

Utbildningsstart

Augusti 2024

Antal platser

20 st

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Rebecca Petersson,
kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.


Vill du vara med och utveckla framtidens tillverkningsindustri?
Företagen står mitt i en spännande utvecklingsprocess där nya tekniska lösningar, automation, robot och digitalisering är avgörande för att effektivisera produktionen och på ett hållbart sätt öka företagens konkurrenskraft.

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som redan arbetar eller har erfarenhet inom branschen och vill ta ett nytt steg i karriären. Det finns ett stort behov av kompetens och du kommer i din nya yrkesroll att bidra till att förbättra och utveckla produktions-processer på ett effektivt och hållbart sätt i små eller större företag.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv och hållbar produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN produktion och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt. Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning. Efter utbildningen kan du självständigt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Jonas Karlsson

Platschef, GLS Industries

- På vissa positioner så har vi en hög medelålder som kommer gå i pension inom några år, här behöver vi rekrytera nytt.

Att satsa på produktionsutveckling krävs för samtliga tillverkande företag som är verksamma i Sverige för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi behöver bli effektivare och därför behövs nytänkande som denna utbildning kan ge oss.

Karoliina Svensson

Kvalitetstekniker på Vibracoustic och tidigare student i Produktionsutveckling

Läs mer om Vibracoustic på deras webbplats

- Kurserna vi läste gav tillsammans en bra helhetsbild för hur en verksamhet är uppbyggd och hur det fungerar, något som jag absolut har nytta av i mitt dagliga arbete. Idag arbetar jag främst med att ta fram olika produktionsrelaterade instruktioner, men jag gör också vissa interna revisioner samt arbetar en del mot miljö.

- Under tiden jag studerade fick jag möjlighet att jobba halvtid vid sidan av studierna och tillslut även möjligheten att söka en tjänst som blev ledig. För mig med familj och små barn var det en fördel att ha skolan nära. Upplägget med studierna fungerade också bra för mig, då det gick att kombinera skolan, jobb och familj på ett bra sätt. Lokalerna och stämningen på skolan är också ett stort plus!

Irma Sitarevic

Intervju med tidigare studenten Irma på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Fakta

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt betyg lägst E/G/3 i följande kurser ur Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet:

  • Industritekniska processer 1
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1
    eller motsvarande kunskaper.

Urval
Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag.

Mer om hur antagningen fungerar fungerar kan du läsa på sidan Antagning på Jönköping Universitys webbplats.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Utbildningen är på heltid och kostnadsfri och bedrivs på två orter i Jönköpings län: Värnamo och Jönköping. Föreläsaren är på plats på respektive ort varannan vecka. Den veckan föreläsaren inte är på din ort, tar du del av föreläsningen digitalt via hybridundervisning i klassrummet på din valda studieort. De två första veckorna i utbildningen är alla, oavsett den studieort man valt, på plats i Värnamo 2-3 dagar/vecka.

Fortsättningsvis är den studerande i skolan en dag per vecka, lärande i arbete (LIA) på arbetsplatsen med successivt mer kvalificerade uppgifter två dagar per vecka samt självstudier resterande två dagar. Undervisande lärare har specifik yrkeserfarenhet från branschen.

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yrkeshögskoleutbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) eller examensarbete ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Proton Group, Husqvarna, GLS Industries, Axelent AB , Gela Plast, Rosti GP och Vibracustic.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Termin 1

Projektmetodik och projektstyrning, 25 Yhp
Produktionsutveckling 1, 25 Yhp
Produktionsekonomi, 25 Yhp
LIA 1, 25 Yhp

Termin 2

Produktionsutveckling 2, 25 Yhp
Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yhp
LEAN, 25 Yhp
LIA 2, 25 Yhp

Termin 3

Automatisering och robotteknik, 25 Yhp
Digitalisering och AI, 25 Yhp
Ledarskap, 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Har du frågor om programmet?

Tobias Lundquist

Rebecca Petersson
Receptionist, utbildningsadministratör och utbildningsledare Produktionsutveckling

Yrkeshögskolan Jönköping:

Sara Adler, sara.adler@jonkoping.se,

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan