En fastighetsingenjörsstudent på taket till Gummifabriken i Värnamo.
Program

Fastighetsingenjör

Examen

Yrkeshögskoleexamen, fastighetsingenjör

Omfattning

400 Yrkeshögskolepoäng
2 år

Studietakt

Helfart 100%

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2024

Antal platser

20 st

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Veronica Sandkvist, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Brinner du för hållbar utveckling? Som fastighetsingenjör får du arbeta med optimering av energianvändning i fastigheter och dess energi- och miljöpåverkan samt projektledning i olika byggprocesser.

Bygg- och fastighetsbranschen har stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs på energieffektivisering inom såväl ny- som ombyggnation och fastighetsförvaltning. I rollen som fastighetsingenjör ser du ett mervärde i att skapa långsiktigt hållbara byggnader och en sund inomhusmiljö med hjälp av smarta och innovativa lösningar. Vikten av att samverkan fungerar mellan bygg- och fastighetsbranschens många aktörer är avgörande för att skapa optimala fastighetslösningar. Här får du en avgörande roll.

Jessica Svensson som studerat till Fastighetsingenjör berättar.

Hej! Jag heter Jessica Svensson och jag har studerat till Fastighetsingenjör på Campus Värnamo. Idag jobbar jag på HSB som förvaltare. Innan jag blev fastighetsingenjör var jag frisör i 25 år och jag kände jag att jag ville göra något annat i livet och då valde jag denna utbildning som jag tyckte var bred och hade stort upptagningsområde inom fastighetsbranschen.

I mitt jobb som förvaltare är det väldigt olika arbetsuppgifter som ingår, jag har sköter SBA systematiskt brandskyddsarbete, jag gör egenkontroller och jag sitter med i olika styrelser på i bostadsrättföreningar. Jag har ungefär 7 till 8 bostadsrättföreningar som jag förvaltar från stort till smått, jag gör upphandlingar, tar in anbud hos entreprenörer. Ja, det är väldigt varierande från dag till dag. Juridiken är jätteviktig och jobbet matchar utbildning jättebra, även hela byggprocessen, lagar och regler vi förhåller oss till, fastighetsekonomi är också en viktig bit.

Jag skulle verkligen rekommendera att söka utbildningen, den är bred, det finns otroligt många jobb att välja på när du är klar, jag tycker det är en fantastiskt bra utbildning som bedrivs i samarbete med och nära näringslivet och lärarna kommer från branschen och som man sedan möter i yrkeslivet och man har kontakt med, det är jättebra.

Allting var det roligaste jag har svårt att välja vad som var roligt!

Johnny Grauengaard

VD, Arkitekt MAA/MSA BSV Arkitekter och Ingenjörer, samarbetspartner till Campus Värnamo

Läs mer om BSV Arkitekter och Ingenjörer på deras webbplats

- Jag tror knappast att det finns en mer efterfrågad och bättre verklighetsanpassad utbildning inom bygg- och fastighetsbranschen än denna!

- För att kunna bygga de energieffektivare byggnader som nu krävs, måste det finnas en person med ansvar att bevaka energi- och miljöfrågorna genom hela byggprocessen och förvaltningsskedet. Det behövs en yrkeskår som för samman de olika spetskompetenserna i byggbranschen. Arkitektur, konstruktion, el och VVS är några av de områden som behöver en bra samverkan och här kommer fastighetsingenjören in i bilden.

- Vi efterfrågar personer med kunskap att sammanföra kompetenserna och få alla att jobba mot samma mål i en beställarroll eller som konsult. Som konsult med bred kunskap om byggbranschen och byggprocessen försöker vi hjälpa till att göra utbildningen så intressant för studenterna och så anpassad till företagens kunskapskrav som det är möjligt.

- Vi är flera företag inom byggsektorn som hjälper till att utveckla fastighetsingenjörsutbildningen. Vi har gjort det tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo. Jag tycker det har gett en fantastiskt bra blandning av teoretiskt och praktiskt användbar kunskap.

Här kan du se en intervju med Johnny på vår youtubekanal.

Jessica Svensson

Tidigare student på fastighetsingenjörsutbildningen

Efter 25 år som frisör bytte Jessica karriär och jobbar idag som förvaltare på HSB.

- Jag skulle verkligen rekommendera att söka utbildningen, den är bred, det finns otroligt många jobb att välja på när du är klar, jag tycker det är en fantastiskt bra utbildning som bedrivs i samarbete med och nära näringslivet.

Fakta

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. För att vi ska göra detta behöver du fylla i en kompetenskartläggning vid ansökan. 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2 eller motsvarande.

Urval
Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag. Mer information om hur ansökan fungerar kan du läsa på sidan Information och ansökan på Jönköping Universitys hemsida. 

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den lever upp till marknadens kompetensbehov.

Undervisningen sker på plats på Campus Värnamo två till tre dagar per vecka genom föreläsningar, handledning och studiebesök. Övrig tid sker arbete i grupprojekt samt självstudier. Du förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier.

I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke. Därför är utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Under utbildningens gång jobbar du med skarpa projekt i flera kurser.

En fjärdedel av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nya kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från olika branschprofiler.

Förutom yrkeskunskaper ställer arbetsgivarna även krav på din anställbarhet, det vill säga din förmåga att ta ansvar, vara driven, ha en god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Detta får du också träna på under utbildningstiden.
Länk till anställbarhet på studentwebben.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från Värnamo Näringsliv, Värnamo kommun, Regionfastigheter, Elajo El- & Energiteknik, Nivika Fastigheter, Energikontor Norra Småland, bsv arkitekter & ingenjörer, YLAB Larssons Bygg och Finnvedsbostäder.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Fastigheter i samhället, 50 Yhp
Byggprocessen, 20 Yhp
Byggnad – klimatskal, 30 Yhp
Juridik, projektledning och beteendefrågor, 20 Yhp
Energisystem – miljöpåverkan, 30 Yhp
Installationer, 25 Yhp
Installationssamordning, 25 Yhp

År 2

Energieffektivisering, 30 Yhp
Ekonomi, inriktning fastighetsekonomi, 20 Yhp
Lärande i arbete 1, 50 Yhp
Driftoptimering, 25 Yhp
Examensarbete, 25 Yhp
Lärande i arbete 2, 50 Yhp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Har du frågor om programmet?

Veronica Sandkvist

Veronica Sandkvist
Utbildningsledare Fastighetsingenjör
och Webbutvecklare .NET

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan