Program

Verktygsteknik - reparation och underhåll

Examen

Nationell yrkesutbildningsexamen, Verktygsteknik – reparation och underhåll

Omfattning

200 Yhp

1 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo eller Göteborg

Utbildningsstart

Vecka 40, 2024

Antal platser

20

Huvudman

Jönköping University, Tekniska Högskolan

Viktiga datum

Ansök senast 25 augusti

Tycker du om modern teknik, tekniska utmaningar och problemlösning, har öga för detaljer och brinner för att förbättra och utveckla nya lösningar? Satsa då på att vidareutveckla dig inom detta spännande område, du kommer bli väldigt eftertraktad inom industrin och har goda möjligheter att få ett spännande och utvecklande jobb med bra betalt!

Det här är en nationell yrkesutbildning som passar dig som vill ta ett nytt steg i karriären, oavsett om du är ny inom industrin, redan arbetar inom eller har erfarenhet av tillverkningsindustrin. Du kan välja om vill gå utbildningen i Värnamo eller Göteborg. Gör en intresseanmälan eller hör av dig till vår kontaktperson Johnny så berättar han mer hur det kan fungera för dig.

Som verktygstekniker arbetar du med att reparera och underhålla produktionsverktyg tillverkar olika produkter. Det är ett arbete som är avgörande för att säkra en effektiv och hållbar produktion. Utbildningen Verktygsteknik - reparation och underhåll är därför skräddarsydd för att möta den akuta bristen på kvalificerade verktygstekniker.

I slutet av utbildningen gör du en så kallad valideringen som kallas Verktygstekniker - underhåll. Valideringsresultatet använder du för att skapa en plan som du kan använda för eget lärande och professionell utveckling.

Fakta

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Förkunskapskrav

 1. En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och
  har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Urval

Om det blir fler sökande till utbildningen än antal utbildningsplatser kommer urval att ske utifrån relevant yrkeserfarenhet, dvs arbete inom tillverkningsindustrin. Bifoga arbetsintyg i samband med ansökan för att vara redo om det blir aktuellt med urval.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med ledande industriföretag oh branschorganisationer så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Utbildningen är på heltid och kostnadsfri och med två studieorter; Värnamo och Göteborg. Du väljer vilken ort du vill tillhöra i samband med ansökan.

En normal vecka består av undervisning på din studieort, lärande i arbete (LIA) på arbetsplatsen med successivt mer kvalificerade uppgifter samt självstudier.

Undervisande lärare har specifik yrkeserfarenhet från branschen.

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är nationell yrkesutbildning en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och du får lyssna till inspirerande gästföreläsningar under utbildningen.

Utbildningen är framtagen i samverkan med följande företag:

Form & Verktyg AB, Forsheda Stålverktyg AB, Husqvarna AB, Nolato AB, Thule Sweden AB, Volvo Cars och Volvo AB samt branschorganisationerna Polymercentrum och Skärteknikcentrum.

Så här säger några av företagsrepresentanterna i samband med att ansökan om att få starta den här utbildningen.

Verktygsteknik, reparation och underhåll är nyckelfunktioner för att industrin ska kunna vara konkurrenskraftig. Karl Andersson, VD Sandviks metall.

Ser att behovet av verktygstekniker bara kommer att öka de kommande åren. Pensionsavgångar är största faktorn. Mitchel Rodriguez, Produktionsledare verktygsservice Husqvarna AB

Då verktygsindustrin skriker efter kompetent folk är denna utbildning avgörande för vår överlevnad. Anders Nyberg A-Tooling AB

Vi ser ett ökat behov av tillverkning av formverktyg i Sverige och vi få verktygfirmor som finns kvar är inte så stora, så jag ser en stor risk med att om vi inte kan tillgodose behovet så kommer våra kunder behöva vända sig till leverantörer i något annat land. Tobias Sjödell VD Form & Verktyg AB.

5 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en veckas heltidsstudier.

Här presenteras de olika kurserna med planerad startvecka.

 • Grundläggande verktygsteknik och underhåll – 25 poäng
  Start vecka 40
 • Maskinkunskap för verktygsunderhåll – 25 poäng
  Start vecka 45
 • Grundläggande kvalitet med ritningsläsning och mätteknik – 25 poäng
  Start vecka 2
 • Lärande i arbete – 25 poäng
  Start vecka 45
 • Materialkunskap, metall – 25 poäng
  Start vecka 8
 • Verktygskunskap och underhåll – 25 poäng
  Start vecka 14
 • Verktygsteknik, fördjupning – 25 poäng
  Start vecka 20
 • Lärande i arbete och validering – 25 poäng
  Start vecka 8
 • Utbildningen sista vecka är vecka 27, 2025.

Frågor besvaras av

Veronica Sandkvist

Johnny Mostacero
Ansvarar för utbildningen
Verktygsteknik - reparation och underhåll

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan