Om FAVAL - validera och utbilda

Två män tar hand om över lämnar information om FAVAL, fastighetsbranschens valideringsverktyg. i Bakgrunden Campus Värnamos logotype på väggen.

Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL.

Att de anställda hos dig är validerade och har kompetensbevis ökar företagets trovärdighet gentemot kunder såväl som attraktiviteten som arbetsgivare. Campus Värnamo hjälper dig eller dina medarbetare att säkerställa och utveckla kompetensen mot yrkesrollerna fastighetskötare, fastighetstekniker och fastighetsingenjör.

Vill du veta mer om FAVAL?

Du som vill veta mer om FAVAL kan lämna en intresseanmälan så återkommer vi med hur vi kan hjälpa dig eller din organisation genom FAVAL.

Campus Värnamo ackrediterat testcenter

Vi använder verktyget FAVAL, fastighetsbranschens valideringsverktyg, som Fastighetsbranschens utbildningsnämnd ansvarar för.

Campus Värnamo är ackrediterat testcenter för FAVAL och har utbildad testledare. Genom FAVAL erbjuder vi validering och utbildning mot yrkesrollerna fastighetstekniker och fastighetsingenjör.

Röster om nyttan med FAVAL

Speakerröst

Fastighetsbranschen i Sverige sysselsätter idag över 60 000 personer och omfattar drygt drygt 3 miljoner fastigheter. Idag står fastighetsbranschen inför stora utmaningar, omfattande nybyggnationer och i kombination med pensionsavgångar som skapar ett framtida stort rekryteringsbehov.

Branschen har dessutom saknat ett standardiserat valideringssystem för de olika yrkesrollerna inom fastighetsbranschen. Validering innebär att man kartlägger, bedömer och värderar en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, det vill säga en individs reella kompetens.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har därför tillsammans med branschen tagit fram FAVAL som är ett komplett verktyg för att kartlägga kompetens hos anställda eller arbetssökande och som ger möjlighet att utveckla rätt reell kompetens för branschens olika yrken.

Mikael Salmi som är fastighetstekniker hos Fastighetssnabben berättar.

Att jobba som fastighetstekniker det tycker jag om på grund av att varje morgon när jag vaknar så kan jag inte planera min dag. Jag kommer inte att veta vad som kommer att hända under dagen. Det sporrar mig varje dag att gå till jobbet.

Det finns ju gamla fastigheter som har gammal teknik nästan bara rattar, knappar och strömbrytare. Och så finns det ju de moderna jättetekniska fastigheterna med ren datorövervakning över i stort sett på allt. Det är stor skillnad mellan olika fastigheter så man måste vara ”all round” för att kunna klara av allt det här.

Susanne Lutti som är platschef hos Fastighetssnabben berättar.

Alltså nyttan med FAVAL för oss det är att vi får en bättre möjlighet att kartlägga våra personal och får veta vad vi har för styrkor och svagheter inom personalen. Och för att veta vad vi ska lägga krut på att kompetensutveckla inom.

Mikael Salmi som är fastighetstekniker hos Fastighetssnabben flikar in.

Utbildning har vi ju alltid pratat om inom det här företaget och nu har då företaget chans att se vad vi verkligen behöver.

Susanne Lutti som är platschef hos Fastighetssnabben fortsätter.

Vi är på Fastighetssnabben vi verkligen ge någonting till vår personal och då när FAVAL nu kommer med den här validering så känner vi att det är ett ypperligt tillfälle att säkerställa trovärdigheten internt och då kunde erbjuda vår personal vidareutbildning och kompetenshöjning.

Annelie Gustavsson som är Head of Talent Management hos Caverion berättar.

På Caverion jobbar vi vid ständigt med att inventera och ha kontroll över de kompetenser vi har inom bolaget. Och för oss är det också en affärskritisk del. Det blir avfärd kritiskt för oss därför att vi har kunder som idag ställer höga krav när de köper tjänster av oss. Det vill säga att de vill veta att våra killar och tjejer kan det de säger att de ska kunna. De vill se ett papper.

Linus Nygren som är rektor på Stockholms byggtekniska gymnasium berättar.

Stockholms byggtekniska gymnasium är en yrkesskola för jag både gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Vi jobbar också med valideringar för målarbranschen och nu även fastighetsbranschen.

FAVAL, branschens valideringen består av två huvuddelar, ett teoretiskt prov med olika moduler och sen även några praktiska prov som man gör i en verkstad. Proven är framtagna av branschen och ser likadana ut i hela landet på alla testcenter.

Den första delen är ett teoretiskt prov som man gör vid en dator och tar ungefär tre timmar, så man får räkna med en förmiddag. Den andra delen av testet är ett praktiskt prov och även det handlar om en halv dag ungefär, så sammanlagt tar valideringen en hel dag.

När man har genomfört testet och fått sitt resultat så ser man vilka kunskapsluckor man har. Då erbjuder, bland annat vi, kompletterande utbildning. Den kompletterande utbildningen finns även på andra testcenter i Sverige. Man kan alltså komplettera och sen göra testet igen för att få ett intyg eller kompetensbevis.

Susanne Lutti som är platschef hos Fastighetssnabben flikar in.

I och med Faval så känner vi att det ger oss en jättebra grund och förenklar vår rekryteringsprocess. Det breddar rekryteringsbasen i och med den här valideringen som man får.

Speakerröst

Valideringen finns översatt till 5 olika språk. De är engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja. Det gör att fler kan bli anställningsbara i branschens yrken.

Susanne Lutti som är platschef hos Fastighetssnabben om FAVAL.

Det här är någonting som vi har sett fram emot jättelänge och som vi i fastighetsbranschen har saknat.

Mikael Salmi som är fastighetstekniker hos Fastighetssnabben om FAVAL.

Det som är så bra med det här. Det är att jag kan synliggöra mina kunskaper och mina erfarenheter.

Linus Nygren som är rektor på Stockholms byggtekniska gymnasium om FAVAL.

Jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ för att validera alla anställdas kunskaper.

Annelie Gustavsson som är Head of Talent Management hos Caverion om FAVAL.

Vi tycker att det är ett bra initiativ och vi ser fram emot Faval.

Speakerröst

Vill ni veta mer om FAVAL på gärna in på www.fastun.se.

FAVAL mot kompetensbevis

FAVAL ger möjlighet att valideras mot kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.

Genom att validera den kompetens som är förvärvad, kanske genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka av branschens krav som redan är uppfyllda och vilka eventuella kunskapsluckor som behöver fyllas. Allt för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. Genom resultatet från valideringen vet du vilka utbildningsmoduler som behövs för att få komplett och säkerställd kompetens hos personalen.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar om FAVAL? Hör av dig till Mikael Karlund.

Mikael Karlund

Mikael Karlund
Huvudlärare Fastighetsingenjör
Testledare FAVAL

Skriv ut sidan