Stress- och Krishantering fördjupningskurs

11 december 2024 - 12 december 2024 9:00 - 16:00 Värnamo

Välkommen till Stress- och Krishantering, en fördjupningskurs för dig som är ledare, chef eller som arbetar med hälsofrämjande arbete. Utbildningen genomförs i Värnamo den 11-12 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+. Anmäl dig idag, dock senast 4 december.

Kursmål/Syfte

En utbildning som syftar till att stärka dig som ledare, chef eller som arbetar med hälsofrämjande arbete i arbetet med stress- och krishantering på din arbetsplats inom följande områden. Dagarna är inriktade att stärka din förmåga att leda samtal efter olika allvarliga händelser.

 • Fördjupad insikt om olika typer av stressorer och reaktioner
 • Kunskap om avlastande samtal som verktyg för bearbetning
 • Träning i att leda avlastande samtal med individ och grupp

Målgrupp

Ledare, chefer eller andra som arbetar med hälsofrämjande arbete från företag i projektet Kompetensutveckling Småland+. Kunskaper motsvarande grundkursens tre dagar är en förutsättning.

Datum och plats

11-12 december klockan 9.00-16.00 samtliga träffar. Utbildningen genomförs på plan 2 i sal 212 i Gummifabriken, Värnamo.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 4 december.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

 • Inledning, syfte och mål
 • Lära känna varandra i basgrupperna
 • Kort återkoppling till grundkursen stressorer och reaktioner, verktygen för krishantering
 • Fördjupad teori om stressorer och bearbetning utifrån typen av händelse och reaktion
 • Förlust och sorg
 • Ansvar och skuld
 • Hot och rädsla/ångest
 • Kränkning och ilska
 • Samtalsmetodik och teknik vid ett avlastande samtal
 • Samtalsträning i små grupper (3-4 pers). Varje deltagare kommer efter samtalen haft rollen som samtalsledare, problemställare och observatör. Efter varje samtal utvärderas rollen som samtalsledare och det ges möjlighet att reflektera kring problematiken. Allt är konfidentiellt i den lilla gruppen förutom lärdomar som samtalsledare.
 • Mellan samtalen sker erfarenhetsutbyte mellan basgrupperna kring rollen att leda samtal
 • Avslutningsvis går vi igenom metodik vid gruppsamtal och genomför ett sådant utifrån en ”gemensam upplevelse”
 • Kursen avslutas med utvärdering och utdelande av kursintyg.

Kunskaper motsvarande grundkursens tre dagar är en förutsättning eller genomgått motsvarande utbildning.

Innehållet i grundkursen:

 • Vad stress är, hur vi människor reagerar på olika händelser, individperspektivet och hur vi kan tänka förebyggande.
 • Verktyg för krishantering, åtgärder som kan vidtas vid och efter en händelse.
 • Samtal och aktiv lyssning, samtalsträning.
 • Ledarskap och organisering vid kris, bla krisplan.

Minst 8 upp till max 12 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Christer Thornblad, senior konsult och utbildare inom ledarskap och ledarskapsutveckling vid Sententia Management AB. Är bland annat examinerad psykotraumatolog vid Institut för krishantering, utbildad samtalsledare samt har högskoleutbildning i ledarskap, kommunikation, psykologi och pedagogik.

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan aktivitetens starttid. Denna avgift är 2000 kronor exklusive moms

Fika ingår. Alla priser är exklusive moms.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Anmälan till Stress- och Krishantering fördjupningskurs 11-12 december

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan