Intresseanmälan till ESF-projektet
Kompetensutveckling Småland+

Kompetensutveckling Småland+ är för tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län.

Lämna din intresseanmälan nedan för bli en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland + och ta del av behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling. Vi tar sedan kontakt med dig för att diskutera vidare.

Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Till höger om flaggan är det följande text: Medfinansieras av Europiska unionen.


Skriv ut sidan