ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland

REACT-EU Kompetensutveckling Småland är för tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län.

Vi har dessvärre ingen möjlighet att ta emot flera företag i detta projektet. Men hör gärna av er om ni är intresserade av kommande utbildningar så återkommer vi till er!

Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Under flaggan är följande text: Europiska unionen, Europeiska socialfonden.

Skriv ut sidan