Kortkurs YH

Informationssäkerhet, skapa och förändra kulturen - Distans

Omfattning

20 Yhp

8 veckor

Studietakt

Deltid

Studieort

Distans med möjlighet att följa i Värnamo.

Utbildningsstart

Oktober 2024 om utbildningsansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan i maj 2024.

Antal platser

Minst 5 i Värnamo och 25 totalt på kursen.

Huvudman

Yrgo, högre yrkesutbildning, Göteborgs Stad

Viktiga datum

Se Yrgos webbplats.

Arbetar du idag med IT, ledning, projektledning, administration eller informationssäkerhet? Känner att du behöver utveckla din kompetens kring bygga en säkerhetskultur? Söker du en kort utbildning som går kombinera med arbete?

Välkommen till en kurs med fokus på informationssäkerhet och hur arbetet kan förändras och förbättras så att en god och säker organisationskultur ska kunna skapas.

Fakta

För att kunna bli antagen måste du uppfylla följande:

Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Minst ett års relevant arbetslivserfarenhet.

Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid från en roll som dagligen arbetar med information och kommer i kontakt med personuppgifter och annan känslig information/data som behöver skyddas.

Yrkeslivserfarenhet på deltid motsvarande den särskilda behörigheten omräknas till heltid.

Urvalsgrunder är yrkeserfarenhet.

Kursen går på deltid och distans över ca 8 veckor.

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg som underlättar för dig som är yrkesverksam så att du kan kombinera studier med ditt arbete. Innehåller bland anant:

 • 3 tim/vecka föreläsning
 • Möjlighet att följa på plats hos Campus Värnamo
 • Inspelade lektioner
 • Handledning
 • Gruppdiskussioner
 • Fokus på att stimulera nyfikenhet och livslångt lärande

Utbildningsstart: oktober 2024 om utbildningsansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan i maj 2024.

Utbildningsansvarig: Yrgo, högre yrkesutbildning, Göteborgs Stad.

Lokal: Gummifabriken, Värnamo

Kostnadfri utbildning.

Yrgo, högre yrkesutbildning vid Göteborgs Stad, har i nära samarbete med arbetslivet i branschen tagit fram kursens innehåll så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov, allt med syftet att kunna kombinera arbete med att läsa den här kursen.

"Med en ständigt växande hotbild kring it och datasäkerhet är det ytterst viktigt att personal arbetar kontinuerligt för att bibehålla en kultur där säkerhet hela tiden är top of mind. Stödsystem för informationssäkerhet skapar värde först om det finns en kultur av säkerhetsmedvetenhet. Personalen är grunden till detta och därför stärker denna typ av utbildningen informationssäkerheten mer än något system kan göra."
Johannes Tveitan, CTO, Mediaflow Europe AB

"För att i dessa oroliga tider behöver vi skapa en säkerhetskultur där alla tänker ett steg längre, för vi kan inte längre tekniskt skydda oss mot social manipulation, etc."
Andreas Litzell Ivarsson, Architect Lead / Manager, Humblebee AB

Kursen syftar till att öka kunskaper om samt tillämpning av informationssäkerhetsrutiner för att kunna stärka det förebyggande arbetet och ge såväl den studerande som arbetsgivaren ett tydligt mervärde för den egna verksamheten redan från dag ett.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 • sammanställa säkerhetskrav inom en verksamhet
 • kommunicera informationssäkerhet inom organisationen, samt till överordnade chefer och ledning
 • formulera och föreslå säkerhetsåtgärder för olika informationstillgångar

Kursen innehåller följande moment:

 • ledningens prioritet av informationssäkerhet
 • ledningens involvering av medarbetare
 • ledningens rättvisa i hantering av avvikelser
 • arbetsgruppens engagemang i informationssäkerhet - arbetsgruppens lärande om informationssäkerhet
 • arbetsgruppens hotbild
 • allas involvering i hur organisationen kan förbättra säkerhetskulturen
 • lärande, förändring och skapa förbättring

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Frågor besvaras av

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan