Utveckla din anställ­barhet

Som student på Campus Värnamo får du möjlighet att utveckla din anställbarhet under utbildningen samtidigt som du lär dig ett nytt yrke.

Förutom yrkeskunskaper så har arbetsgivare fler förväntningar och krav på sina anställda. Ansvarstagande, Drivkraft, Samarbetsförmåga och Lösningsfokus är viktiga förmågor som efterfrågas oavsett yrkesval.

Under din studietid erbjuds du därför träning i att utveckla din anställbarhet både enskilt och i grupp samtidigt som du lär dig ett nytt yrke. Du får möjlighet att vara väl förberedd och arbeta professionellt i din nya yrkesroll redan från start!

Get to work!

Vårt mål är att du ska öka din anställbarhet och vara väl förberedd med både yrkeskunskaper och en verktygslåda med utvecklade förmågor som gör dig rustad för arbetslivet. Campus Värnamos studentcoach arbetar tillsammans med dig och dina studiekamrater för att utveckla anställbarheten utifrån de önskemål som arbetslivet har.

Gruppdynamikens roll i ett team är ett viktigt inslag i coachningen. Förståelsen för gruppen bidrar till att du agerar som en lagspelare och kan kommunicera framgångsrikt och vara lösningsfokuserad, även i konfliktsituationer. Ditt eget ansvarstagande är en grundförutsättning för god anställbarhet.

Exempel på aktiviteter, föreläsningar och övningar:

  • Studieteknik, lärstilar
  • Kommunikation
  • Feedback
  • Konflikthantering
  • Presentationsteknik
  • Våga tala
  • Hälsa

Mitt namn är Hanna Hartikainen och jag arbetar som studentcoach här på Campus Värnamo. Mitt uppdrag är att coacha dig under studietiden, både individuellt och i grupp.

Hanna Hartikainen

Hanna Hartikainen
Studentcoach och
kontaktperson Sjuksköterske- och Stödpedagogprogrammen.

Skriv ut sidan