Två studenter jobbar med CAD.
Program

3D-teknik

Examen

Högskoleexamen, inriktning 3D-teknik

Omfattning

120 Högskolepoäng
2 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2023

Antal platser

22 st

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Jennie Berggren, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Som 3D-tekniker kan du arbeta med utveckling och konstruktion av nya produkter i flera olika branscher inom tillverkande industri.

På utbildningen 3D-teknik utvecklar du kompetens för att arbeta med processen från idé till färdig produkt i ett konstruktionsteam och blir bland annat bra på att rita, konstruera och ta fram tillverkningsunderlag med CAD. Du behöver använda både din kreativitet och din tekniska kompetens i arbetet.

Under hela utbildningen tränas du att driva projekt framåt och att ansvara för att nå resultat. Genom detta får du rätt förutsättningar att möta arbetslivets krav och förväntningar.

Hans Odin

Produktutvecklingschef, Swede-Wheel

- Att få hit studenter till oss ser vi som en möjlighet att göra företaget intressant.
Vi blir uppdaterade på vad utbildningarna i närområdet kan erbjuda oss.
Vi får en möjlighet att lära känna studenter och om ömsesidigt tycke uppstår kan detta leda vidare till en anställning.

Peter Bossius

Plats- och marknadschef, Rman

- Vår syn på möjligheten till att få studenter i vår verksamhet är tillgången till resurser som har en bra plattform av kunskaper som är viktiga för vår framtid.
Examensarbete ger oss extra kraft i specifika projekt, samtidigt som vi erbjuder en möjlighet för studenterna att applicera sina kunskaper i ”Skarpt läge”, win win.

Mikael Billsund

vd, Separett

  • Akademisk synvinkel (som vi inte har internt)
  • Praktikplatser som berikar och stärker organisationen.
  • Möjlighet att delta i samarbeten som gynnar både oss och studenterna.
  • Energi åt organisationen
  • Utifrån och in Tänkande
  • Utveckling av marknader och produkter
  • Framtidens kund
  • Nytänkande!

Tobias Larsson

Konstruktötr Portar, eab

- När studenten har kunskap inom 3D-teknik har vi ofta ett par projekt som de kan hjälpa till med utan större upplärning.

Vi får hjälp samtidigt som studenten får vidareutveckla sina kunskaper och ta del av hur företag arbetar med 3D-teknik.

Cecilia Davidsson

HR Manager, Axelent AB

- Som arbetsgivare ser vi vikten av god samverkan mellan utbildning/skola och näringsliv. Genom att erbjuda studenter NFK och LIA ger vi dem förståelse och förberedelse för vad som kan erbjudas efter examen.

Vi som företag får också en möjlighet att lära känna nya talanger som kan vara potentiella framtida kollegor.

Jakob Ogstedt

Tidigare student inom 3D-teknik

- Utan utbildningen hade jag inte kunnat ha det jobbet jag har idag. Under utbildningen spenderar man också mycket tid ute hos företag vilket gör att man får en bra bild av olika delar av konstruktörsyrket. Det kan skilja sig en del beroende på vart man jobbar. Idag jobbar jag med att konstruera mät och kontrollutrustning, framförallt mot bilindustrin.

- Campus Värnamo är en relativt liten skola vilket gör att man får en riktigt god kontakt med lärare och föreläsare under utbildningen. Campus Värnamo har också varit väldigt mån om att se till att de resurser som krävs skall finnas för elever med olika behov för att lyckas.

Daniel Mattsson

Tidigare student inom 3D-teknik

– I utbildningen arbetade vi med den senaste utrustningen och samma program som branschen.

- Samarbetet mellan studenter, lärare och partnerföretag var väldigt bra. Under utbildningen hade vi näringslivsförlagda kurser (NFK) där vi kom ut på företag i branschen och gjorde projektarbeten.

– Med vår studentcoach diskuterade vi utbildningen, studierna, projekten och branschen. Studentcoachen uppmanade oss att ta kontakt om det var något vi funderarade på. Det har varit jättebra för min personliga utveckling.

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c eller Ma B och Eng A eller motsvarande.

Urval
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Ansökan är inte öppen.
Du anmäler dig till programmet 3D-teknik på www.antagning.se
Anmälningskod: HJ-52502.
Antagningsstatistik hittar du på Jönköping Universitys webbplats

Huvudman
Jönköping University, Tekniska Högskolan har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kompetenssbehov.

Utbildningsform
Utbildningen sker på plats på Campus Värnamo på heltid, 100%, samt ute på företag och arbetsplatser under Näringslivsförlagda kurser (NFK).
Utbildningsplan för programmet 3D-teknik på Jönköping Universitys webbplats

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur förekommer även på engelska.

Du får arbeta med skarpa projekt hos våra samverkansföretag i flera kurser. Detta ger dig praktisk erfarenhet av yrkesrollen och goda kontakter i branschen redan före examen. Förutom yrkeskunskaper ställer arbetsgivarna även krav på din anställbarhet, det vill säga din förmåga att ta ansvar, vara driven, ha en god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Detta får du också träna på under utbildningstiden. Länk till ADSL på studentwebben.

Du får direktkontakt med företag i branschen genom Näringslivsförlagda kurser (NFK). Under drygt 14 veckor får du omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på företag. Du kan även genomföra ditt examensarbete i samverkan med ett företag.

Företagen engagerar sig i utbildningen genom ett branschråd som fokuserar på utvecklingen i branschen och medverkar även genom bland annat gästföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.

Du erbjuds att genomföra ett antal certifieringstester (CSWP med flera) som är framtagna av branschen. Certifieringarna är ett bevis på stort kunnande inom CAD och de gäller internationellt.

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Introduktion till produktutveckling och konstruktion, 10hp
Matematik för tekniska beräkningar, 9 hp
Grundläggande mekanik, 11 hp
Hållfasthetslära och konstruktionsmaterial, 15 hp
Tillverkningsmetoder och FEM-analys, 15 hp

År 2

Produktionsberedning och Kalkyl, 15 hp
Konstruktion och Teknisk dokumentation 1, 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 1, 6 hp
Konstruktion och Teknisk dokumentation 2,6 hp
Examensarbete, 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 2, 15 hp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Har du frågor om programmet?

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet och Specialistundersköterska

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan