Glada studenter i ett klassrum som studerar 3D-teknik.
Program

3D-teknik

Examen

Högskoleexamen, inriktning 3D-teknik

Omfattning

120 Högskolepoäng
2 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2022

Antal platser

22 st

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Jennie Berggren, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Som 3D-tekniker kan du arbeta med utveckling och konstruktion av nya produkter i flera olika branscher inom tillverkande industri.

På utbildningen 3D-teknik utvecklar du kompetens för att arbeta med processen från idé till färdig produkt i ett konstruktionsteam och blir bland annat bra på att rita, konstruera och ta fram tillverkningsunderlag med CAD. Du behöver använda både din kreativitet och din tekniska kompetens i arbetet.

Under hela utbildningen tränas du att driva projekt framåt och att ansvara för att nå resultat. Genom detta får du rätt förutsättningar att möta arbetslivets krav och förväntningar.

Anders Alrutz

Ledamot i programrådet 3D-teknik

- Kontakterna med studenter är många och det är roligt med driv och teknikintresse hos dessa ungdomar. Jag har följt många av dem i sin yrkesbana och ser självklart möjlighet till rekryteringar.

- Vi på Herber Engineering har sett konkreta avtryck i verksamheten genom beräkningar, valideringar och produktkonfiguratorer från studenterna. Hos oss får studenterna praktisera momenten i verkligheten och vi får ta del av de senaste digitala verktygen som studenterna lär sig under
utbildningen.

Jörgen Johansson

Technical Sales/Owner SID AB, ledamot i ledningsgruppen för 3D-teknik

- Jag försöker hjälpa till att skapa en teknisk utbildning som är så intressant och stimulerande att studenterna längtar till varje ny dag i skolan.

- Jag har engagerat mig i utvecklingen av teknikutbildningarna på Campus Värnamo av rent egoistiska skäl. Vi behöver tekniskt duktig personal som behärskar de nya moderna IT-programmen som vi använder för att utveckla, konstruera och producera moderna verktyg.

- När studenterna gör sin LIA-utbildning hos mig och andra företag kan man likna det med 8 veckors provanställning. Det har lett till att hälften av våra LIA-studenter fått jobb hos oss. Samtidigt får jag en bra inblick om vilken kunskap de tagit till sig och vad de tycker om utbildningen. Det ger mig många bra idéer till utveckling av utbildningarna.

Jakob Ogstedt

Tidigare student inom 3D-teknik

- Utan utbildningen hade jag inte kunnat ha det jobbet jag har idag. Under utbildningen spenderar man också mycket tid ute hos företag vilket gör att man får en bra bild av olika delar av konstruktörsyrket. Det kan skilja sig en del beroende på vart man jobbar. Idag jobbar jag med att konstruera mät och kontrollutrustning, framförallt mot bilindustrin.

- Campus Värnamo är en relativt liten skola vilket gör att man får en riktigt god kontakt med lärare och föreläsare under utbildningen. Campus Värnamo har också varit väldigt mån om att se till att de resurser som krävs skall finnas för elever med olika behov för att lyckas.

Daniel Mattsson

Tidigare student inom 3D-teknik

– I utbildningen arbetade vi med den senaste utrustningen och samma program som branschen.

- Samarbetet mellan studenter, lärare och partnerföretag var väldigt bra. Under utbildningen hade vi näringslivsförlagda kurser (NFK) där vi kom ut på företag i branschen och gjorde projektarbeten.

– Med vår studentcoach diskuterade vi utbildningen, studierna, projekten och branschen. Studentcoachen uppmanade oss att ta kontakt om det var något vi funderarade på. Det har varit jättebra för min personliga utveckling.

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c eller Ma B och Eng A eller motsvarande.

Urval
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Du anmäler dig till programmet 3D-teknik på www.antagning.se
Anmälningskod: HJ-52502.
Antagningsstatistik hittar du på Jönköping Universitys hemsida
Anmälan öppnar i mars 2022.

Huvudman
Jönköping University, Tekniska Högskolan har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kompetenssbehov.

Utbildningsform
Utbildningen sker på plats på Campus Värnamo på heltid, 100%, samt ute på företag och arbetsplatser under Näringslivsförlagda kurser (NFK).
Utbildningsplan för programmet 3D-teknik på Jönköping Universitys webbplats

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur förekommer även på engelska.

Du får arbeta med skarpa projekt hos våra samverkansföretag i flera kurser. Detta ger dig praktisk erfarenhet av yrkesrollen och goda kontakter i branschen redan före examen. Förutom yrkeskunskaper ställer arbetsgivarna även krav på din anställbarhet, det vill säga din förmåga att ta ansvar, vara driven, ha en god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Detta får du också träna på under utbildningstiden. Länk till ADSL på studentwebben.

Du får direktkontakt med företag i branschen genom Näringslivsförlagda kurser (NFK). Under drygt 14 veckor får du omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på företag. Du kan även genomföra ditt examensarbete i samverkan med ett företag.

Företagen engagerar sig i utbildningen genom ett branschråd som fokuserar på utvecklingen i branschen och medverkar även genom bland annat gästföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.

Du erbjuds att genomföra ett antal certifieringstester (CSWP med flera) som är framtagna av branschen. Certifieringarna är ett bevis på stort kunnande inom CAD och de gäller internationellt.

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Introduktion till produktutveckling och konstruktion, 10hp
Matematik för tekniska beräkningar, 9 hp
Grundläggande mekanik, 11 hp
Hållfasthetslära och konstruktionsmaterial, 15 hp
Tillverkningsmetoder och FEM-analys, 15 hp

År 2

Produktionsberedning och Kalkyl, 15 hp
Konstruktion och Teknisk dokumentation 1, 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 1,6 hp
Konstruktion och Teknisk dokumentation 2,6 hp
Examensarbete, 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 2, 15 hp

Har du frågor om programmet?

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan