Javautvecklare ny utbildning

Glad student I biblioteket efter nya beviljade yrkeshögskoleutbildningar.

Så här glada blir vi på Campus Värnamo av att få tre beviljade yrkeshögskoleutbildningar.

Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping startar en ny yrkeshögskoleutbildning på distans för Javautvecklare i höst. Det beskedet kom från Myndigheten för yrkeshögskolan i går torsdag (12/1). I och med detta är Campus Värnamo nu en etablerad IT-utbildare inom yrkeshögskolan. Vidare har Värnamo fått fortsatt förtroende att utbilda 3D-printtekniker och Stödpedagoger.

I augusti startar Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping en nyutvecklad 2-årig yrkeshögskoleutbildning för Javautvecklare, Utbildningen leder till kompetenser för att till arbeta med utveckling och digitalisering av produkter och tjänster både inom näringsliv och offentlig sektor. Beviljandet omfattar start av tre nya utbildningsomgångar.

Behovet är stor av Javautvecklare. Det behövs ca 4000 javautvecklare de kommande fem åren. Det digitala Sverige byggs inte av affärsutvecklare som aldrig programmerat utan av bl.a. javautvecklare som varje dag metodiskt tar tag i nästa rad kod.

Javautvecklares är en distansutbildning som bygger på ett välbeprövat distansupplägg som liknar arbetssättet i IT-branschen och har använts i flera år på vår utbildning Webbutvecklare .NET. En utbildning som för övrigt var den första distansutbildningen inom yrkeshögskolan i Sverige inom sitt område.

Läs mer om utbildningen på sidan Javautvecklare.

Fantastiskt kul att för åttonde året i rad ha en högre beviljande grad på våra yrkeshögskoleansökningar än genomsnittet i riket och att samtidigt etablera Campus Värnamo som IT-utbildare inom yrkeshögskolan.

Niclas Stensson utvecklingsstrateg Campus Värnamo

Markus Erlandsson ,Enhetschef systemutveckling, Domstolsverket AB:
- Javakompetens är svårrekryterad i regionen. Vi har ett stabilt val av utvecklingsplattform baserad på Java, och har ett långsiktigt behov av att kompetensförsörja denna för att kunna ge ett bra stöd till Sveriges domstolar.

Robert Ekman, ägare och utvecklare, Ekerit AB:
- Det är svårt att rekrytera Javautvecklare. Utbildning Javautvecklare är viktig för att bidra med fler kompetenta utvecklare i Värnamoområdet. Har svårt att se att efterfrågan på utvecklare kan bli mindre än idag.

Anders Landin, utvecklingschef, IDATA AB:
- Kompetensen som utbildningen är viktig. Valt att engagera oss för att Javautvecklare i den här delen av landet är en bristvara.

Utbildningen 3D-printtekniker fortsätter

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade även fortsättning med tre nya intag av utbildningen 3D-printtekniker, en utbildning för en bransch i stark tillväxt. Även denna utbildning genomförs i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping. 3D-printteknikerutbildningen har arbetats om och kommer nu att genomföras som distansutbildning med praktiska moment på plats i Värnamo.

Läs mer om utbildningen på sidan 3D-printtekniker.

Henrik Lundell, Senior Business Developer Prototal AB och styrelseledamot i branschföreningen Svenska additiv tillverkning, säger:
- Som en av Nordens största leverantörer inom 3D-printing är det för Prototal oerhört viktigt att det finns kompetens i närområdet som den här utbildningen ger. Allt för att säkra vår tillväxt och framtidens kompetens av 3D-printtekniker.

Martin Bondéus, VD Bondtech AB, säger:
- Vi är ett bolag i stark tillväxt och vi använder additiv tillverkning både i utvecklingsskedet och som produktionsmetod. Att kunna anställa personer med relevant utbildning inom området är direkt avgörande för oss.

Patrik Mauritzson, Prototype Manager Thule Sweden AB, säger:
- Thule använder sig av 3D-printekniken i alla sina utvecklingsprojekt. Därför är det viktigt att ha en hög kompetens inom området och en utbildning i närområdet. Thule behöver utbildningen 3D- printtekniker för att kunna rekrytera kompetent personal i framtiden.

Utbildningen Stödpedagog fortsätter

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade även den populära utbildningen Stödpedagog. Utbildningen är nu så pass etablerad och har så stort behov att den beviljades fyra nya omgångar.

Utbildningen leder till kunskap om professionell pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd för personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området. Utbildningen följer den nationella studieplanen.

Utbildningen genomförs i samarbete med Nova i Oskarshamn och med Hälsohögskolan som huvudman.

Läs mer om utbildningen på sidan Stödpedagog inom funktionshinderområdet.

Maria Jormakka , enhetschef Gislaveds kommun, säger:
- Gislaveds kommun har många utbildade stödpedagoger men vi vet att intresset är stort för att gå utbildningen i organisationen. Vi behöver ständigt ny personal och nya boenden är på gång.

Jessika Holmkvist, Verksamhetchef Socialförvaltningen Vaggeryds kommun, säger:
- Vaggeryds kommun har infört yrkesrollen Stödpedagog för att få en mer fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet.
- Vi ser denna utbildning som ett viktigt led i arbetet med att öka kvaliteten i verksamheten med fokus på att stödja den enskilde individen i sin vardag och fullt ut uppfylla de lagkrav och förväntningar som ställs på oss.

Dina frågor besvaras av:

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Skriv ut sidan