En kvinna i rullstol kollar på en laptop
Program

Stödpedagog
inom funktionshinderområdet

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Omfattning

200 Yrkeshögskolepoäng
2 år

Studietakt

Halvfart

Studieort

Distans med träffar i Värnamo eller Oskarshamn

Utbildningsstart

Augusti 2024

Antal platser

35

Huvudman

Jönköping University,
Hälsohögskolan

Frågor besvaras av

Hanna Hartikainen, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Vill du öka din kompetens och bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med olika funktionsnedsättningar? Då är stödpedagogutbildningen helt rätt för dig!

Du får kompetens att utveckla ditt arbete med att stödja personer med funktionsnedsättningar genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. Under utbildningens gång får du kunskap om professionell pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till dig som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området. Utbildningen följer den nationella studieplanen.

Intervju med Ninni Sjöberg som läst utbildningen Stödpedagog

Ninni säger

Hejsan och välkommen in! Jag heter Ingrid Sjöberg och jag jobbar på ett korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Hanna, studentcoach på Campus Värnamo frågar

Varför sökte du till utbildningen stödpedagog?

Ninni svarar

Jo jag har jobbat väldigt länge på samma ställe, på ett korttidsboende här i Värnamo och jag kände att jag ville lära mig lite mer.

Hanna, studentcoach på Campus Värnamo frågar

Vad var det roligaste du har gjorde på utbildningen?

Ninni svarar

Det var ju de kurserna när vi fick testa på olika verktyg till exempel kommunikationskartläggning och sånt.

Hanna, studentcoach på Campus Värnamo frågar

Vad tar du med dig från utbildningen?

Ninni svarar

Jag tar med mig att det finns många olika sätt att jobba på. Det finns inte en lösning till ett problem utan att vi får hela tiden tänka på individen och vad den behöver.
En vanlig dag för mig som stödpedagog innebär ju att jag ska även jobba i verksamheten med de barn vi har här.
Det är omvårdnadsarbete men som stödpedagog och har jag också en dag i veckan där jag får sitta och planera och det kan vara till exempel att vi ska stödja och vägleda det egna arbetslaget men även andra arbetslag, och ansvar för att utveckla och implementera metoder på min arbetsplats.

Hanna, studentcoach på Campus Värnamo frågar

Vad är det bästa med Campus Värnamo?

Ninni svarar

Det är så otroligt vacker miljö att vara i, trevliga människor runtomkring man kände sig välkommen när man kommer dit. Nära till bibliotek och mysig miljö.

Jessika Holmkvist

Verksamhetchef Socialförvaltningen Vaggeryds kommun

- Vaggeryds kommun har infört yrkesrollen Stödpedagog för att få en mer fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet.

Vi ser denna utbildning som ett viktigt led i arbetet med att öka kvaliteten i verksamheten med fokus på att stödja den enskilde individen i sin vardag och fullt ut uppfylla de lagkrav och förväntningar som ställs på oss.

Fakta

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet
• Specialpedagogik 1, 100p / Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p / Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p

och

Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Urval
Om det blir fler sökande till utbildningen än antal utbildningsplatser kommer urval att ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen. Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag.

Mer om hur antagningen fungerar kan du läsa på sidan Information och ansökan på Jönköping Universitys hemsida.

Ansökan är stängd!
Du ansöker här via Jönköping Universitys hemsida.

Jönköping University, Hälsohögskolan är utbildningens huvudman. Utbildningen bygger på nationellt likvärdigt innehåll för stödpedagoger inom funktionshinderområdet som arbetats fram av Nationella kompetensrådet (NKR) och Vård- och omsorgscollege och som fastställdes av Myh i januari 2019.

Utbildningen ges på distans, halvfart, under två år och kan därför kombineras med arbete på deltid. Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA). Träffar sker två dagar var fjärde vecka i Värnamo eller Oskarshamn. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, mikrofon och kamera. Utbildningen kräver grundläggande digital kompetens. Som stöd under hela din utbildning finns Campus Värnamos utbildningsledare. Kommunikationen mellan dig, lärarna och de andra studerande sker via lärplattformen Canvas.

Utbildningsplan Stödpedagog inom funktionshinderområdet på Jönköping Universitys webbplats

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och en yrkeshögskoleutbildning är en inspirerande kombination av teori och praktik. Stödpedagogutbildningen kan kombineras med deltidsarbete vilket gör att du kan omsätta dina nya kunskaper i praktiken redan under utbildningens gång. I den sista terminen genomför du en LIA-period (Lärande i arbete) på en annan arbetsplats.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från ett flertal kommuner i Jönköpings län, Kalmar län, Region Gotland och Region Jönköpings län (även ledamot i Nationella kompetensrådet).

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Funktionsnedsättningar, 25 Yhp
Praktisk juridik inom social omsorg, 15 Yhp
Etik och professionellt förhållningssätt, 15 Yhp
Människan i utveckling, 15 Yhp
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 Yhp

År 2

Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 Yhp
Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 Yhp
Lärande i arbete - LIA 20 Yhp
Examensarbete - 25 Yhp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Har du frågor om programmet?

Hanna Hartikainen

Hanna Hartikainen
Studentcoach och
kontaktperson Sjuksköterske- och Stödpedagogprogrammen.

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan