100 procent till Campus Värnamo!

Glad student I biblioteket efter nya beviljade yrkeshögskoleutbildningar.

Digitalisering, teknik och hållbarhet genomsyrar Campus Värnamos beviljade yrkeshögskoleutbildningar i år. Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat 100 procent av Campus Värnamos sökta yrkeshögskoleutbildningar. Dessutom kommer Campus Värnamo att kunna erbjuda ytterligare två utbildningar genom samarbete med andra utbildningsanordnare.

Myndigheten för yrkeshögskolan har idag den 11 januari meddelat att Campus Värnamo och Tekniska högskolan i Jönköping har fått fortsatt förtroende genom att de har beviljat utbildningarna Fastighetsingenjör och Produktionsutveckling.

Fantastiskt roligt att två av de program som Campus Värnamo haft längst kan fortsätta att utvecklas tillsammans med branschen och företagen i regionen och på så vis kan fortsätta vara moderna och högaktuella.

Niclas Stensson, utvecklingsstrateg på Campus Värnamo

När yrkeshögskolan nu går in i en ny historisk utbyggnad är det områdena digitalisering, teknik och hållbarhet som behövs mest, precis det som genomsyrar programutbildningarna Fastighetsingenjör och Produktionsutveckling.

Genom framgångsrikt samarbete med Oskarshamns kommun, Nova utbildning, och Göteborgs Stad, Yrgo, kommer vi även kunna erbjuda utbildningarna Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre samt Offentlig inköpare. De har också fått positivt besked från Myndigheten för yrkeshögskolan idag.

Några röster från företagen om Fastighetsingenjör:

 • Trenden är att våra energijobb, miljöcertifieringar mm. blir mer komplexa och kräver mer resurser. Bedömningen är att vi kommer anställa fler nyexaminerade Fastighetsingenjörer under 2024, säger Johnny Grauengaard Vd vid BSV arkitekter och ingenjörer AB.
 • Utbildning Fastighetsingenjör är viktig för oss. Vi har kunnat rekrytera två medarbetare som gått utbildningen på Campus i Värnamo och kommer behöva rekrytera igen under 2024, säger Jan Hultegård regionansvarig på Nyfosa AB

Mer info om utbildningen Fastighetsingenjör finns på Campus Värnamos webbplats:

Några röster från företagen om Produktionsutveckling:

 • Jenny Gerbino, Site manager SealEco AB, säger:
  Vårt förbättringsarbete inom produktionen är beroende av människor med stor kompetens inom kvalitet, LEAN, ledarskap och annan produktionsmetodik. Vi har anställt studenter från liknande utbildning. Resultatet är att vi får bättre effektivitet, långsiktiga lösningar på avvikelser och ett modernt sätt att se på produktion. Vi har blivit mer lönsamma genom att jobba smartare.
 • Henrik Dyberg, vd Proton Finishing AB, säger:
  Mycket viktig kompetens som utbildningen ger, bra som vidareutbildning av egna medarbetare samt för att kunna nyrekrytera inom kvalitetsteknik och produktion.

Mer info om utbildningen Produktionsutveckling finns på Campus Värnamos webbplats:

Fakta från Myndigheten för yrkeshögskolan, myh.se:

 • Myndigheten beviljar 477 av de cirka 1200 inkomna ansökningarna
 • De beviljade utbildningarna delar på totalt 40 700 utbildningsplatser, varav 13 722 med start redan i år
 • Det totala utbudet av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan ökar, med anledning av dagens beslut, med 6 procent
 • Beviljandet av utbildningar i denna ansökningsomgång motsvarar över 5 miljarder kronor
 • Teknik och tillverkning beviljas ca 9500 utbildningsplatser och växer med 14 procent på bara ett år. Det gör även utbildningsområdet till yrkeshögskolans största.
 • Andra områden som ökar mycket är till exempel Data/IT (11 procent) och Samhällsbyggnad och byggteknik (12 procent)

Dina frågor besvaras av:

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Skriv ut sidan