Handledning – Jämställdhet, mångfald och lönsamhet

Här under hittar du länkar för att ladda ner handledning och tillhörande material för att genomföra utbildningspaketet "Jämställdhet, mångfald och lönsamhet" Vi önskar dig lycka till.

Välkommen till utbildningspaketet Jämställdhet, mångfald och lönsamhet. Framtaget under projekten Kompetensutvecklings Småland och React-EU Kompetensutveckling Småland. Båda projekten är Campus Värnamo projektägare för och de finansierades av Europeiska socialfonden.

Syftet med utbildningspaketet är att du och deltagarna får:

  • ökad medvetenhet och kunskap kring inkludering, jämställdhet och mångfald
  • kunskap om hur jämställdhet och mångfald leder till förbättrad prestation både för dig som medarbetare och för hela företaget.
  • verktyg och inspiration så att ni själva kan driva utvecklingsarbetet kring inkludering, jämställdhet och mångfald vidare i ert bolag.

Arbete med utbildningspaketet hoppas vi även ska bidra till kunskap om hur ert bolag blir mer konkurrenskraftigt och innovativt, genom att alla medarbetare har möjlighet att nå̊ sin fulla potential oavsett kön, ålder och bakgrund.

Nyttan

Vi vet att arbetsglädjen är högre, sjukfrånvaron är lägre samt att kvaliteten och produktiviteten är högre hos de bolag som arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald än hos de som inte gör det. Dessutom vet vi att de bolagen är mer attraktiva arbetsgivare och har lättare att rekrytera nya medarbetare.

Skriv ut sidan