Jämställdhet, mångfald och lönsamhet - 2024

10 januari 2024 - 31 december 2024 8:00 - 23:30 Hos dig när det passar under 2024

Välkommen till utbildningspaketet Jämställdhet, mångfald och lönsamhet, en utbildning för dig som vill utveckla din kunskap inom området för att kunna arbeta med frågorna i ditt företag. Utbildningen genomförs på ditt företag när det passar dig och dina kollegor och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+. Anmäl dig idag.

Syfte

Syftet med utbildningspaketet är att du och deltagarna får:

  • ökad medvetenhet och kunskap kring inkludering, jämställdhet och mångfald
  • kunskap om hur jämställdhet och mångfald leder till förbättrad prestation både för dig som medarbetare och för hela företaget.
  • verktyg och inspiration så att ni själva kan driva utvecklingsarbetet kring inkludering, jämställdhet och mångfald vidare i ert bolag.

Utbildningspaketet ska bidra till att skapa mer konkurrenskraftiga och innovativa bolag, genom att alla medarbetare har möjlighet att nå sin fulla potential oavsett kön, ålder och bakgrund.

Målgrupp

Ledare på olika nivåer inom främst tillverkande industri och dess leverantörer från företag i projektet Kompetensutveckling Småland+

Datum och plats

Genomförs på ditt företag när det passar dig och dina kollegor genom att se filmerna samt genomföra diskussionsuppgifter och övningar senast 31 december. Varje modul tar ca 1h med diskussion samt för- och efterarbete.

Information hur du får tillgång till filmerna och övrigt material får du i bokningsbekräftelsen som vi skickar till e-postadressen du anger vid anmälan.

Anmälan

Du kan anmäla ditt företag löpande under året. I samband med bokningsbekräftelse får du information om hur du får tillgång till filmerna och övrigt material som skickas till e-postadressen du anger vid anmälan.

Mer information om utbildningen

Utbildningspaketet består av fyra moduler med tillhörande filmer som även innehåller diskussionsfrågor och övningar. Pausa filmen när frågor och övningar dyker upp i filmen och gör dem uppgifterna i din och dina kollegors takt.

Som stöd finns även handledning, samtalsfrågor och checklistor för aktiva åtgärder.

Följande fyra moduler ingår:

1. Jämställdhet och mångfald lönar sig​

Modul 1 av utbildningspaketet Jämställdhet, mångfald och lönsamhet.
I den här modulen får du ta del av fakta och varför det lönar sig att arbete aktivt med jämställdhet och mångfald.

2. Normer, organisationer och konkurrenskraft

Modul 2 av utbildningspaketet Jämställdhet, mångfald och lönsamhet. Handlar om normer och normers påverkan på ditt bolag och varför det är viktigt att arbeta med normer för få ett inkluderande företag som bygger på jämställdhet och mångfald.

3. Framgångsrika företag​s arbete med jämställdhet och mångfald

Modul 3 av utbildningspaketet Jämställdhet, mångfald och lönsamhet. Här tar vi upp hur några framgångsrika företag har arbetat med jämställdhet och mångfald samt vilken fördel det har gett dem.

4. Kom i gång med förändringsarbete​ ​

Modul 4 av utbildningspaketet Jämställdhet, mångfald och lönsamhet. I den här avslutande modulen drar vi lärdomar av tidigare moduler och hur du kan ta det vidare i ditt företag.

Inga speciella förkunskaper.

Vi rekommenderar att ni är 4-8 personer som ser och diskuterar filmerna tillsammans för att få ett bra utbyte. Du väljer det antal deltagare som du tycker är lämpligt för just din grupp och ditt företag.

Pia Karlberg, WSP

Pia är seniorkonsult med fokus på strategiutveckling, social hållbarhet, jämställdhet och rättighetsperspektiv, samt utvärdering. Hon har arbetat för och implementerat projekt och uppdrag åt bland annat Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, NIR, Sida, FN, Världsbanken, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, samt för en rad lokala och internationella oberoende organisationer.

Kostnadsfritt för Partnerföretag och företag inom projektet Kompetensutveckling Småland+.

1000 SEK för övriga företag.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Anmälan till utbildningspaketet -
Jämställdhet, mångfald och lönsamhet

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan