Internrevision ISO 9001 & 14001

03 december 2024 - 04 december 2024 9:00 - 17:00 Campus Värnamo

Välkommen till Internrevision, en utbildning för dig som blivande internrevisor för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 i tillverkningsindustrin. Utbildningen genomförs i Värnamo den 3-4 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+. Anmäl dig idag, dock senast 26 november.

Kursmål/Syfte

På utbildningen kommer du:

 • lära dig grunderna i revisionsteknik och kan utföra stegen i internrevisionen –
  planering, förberedelser, genomförande och uppföljning.
 • tillskaffa dig grundläggande kunskap om kraven i ISO 9001:2015 och ISO
  14001:2015
 • skaffa dig kunskap att använda interna revisioner som ett effektivt verktyg för att förbättra verksamheten.

Målgrupp

Blivande internrevisorer för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 inom tillverkande industri från företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.
Kursen välkomnar deltagare från olika branscher.

Datum och plats

3-4 december klockan 09.00-17.00 på plan 1 i sal 112 i Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15 Värnamo.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 26 november.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

 • Internrevisorns viktiga roll i företaget
 • Krav på internrevisorer utifrån standard
 • Egenskaper internrevisor
 • De sju revisionsprinciperna
 • Genomgång av ISO 9001:2015
 • Genomgång av ISO 14001:2015
 • Rutin för verksamhetens internrevisioner
 • Revisionsprogram – omfattning
 • Utforma revisionsprogram utifrån verksamhetens mål och strategier
 • Bedömningsmetoder
 • Revisionsprocess
 • Planera och förbereda revision
 • Genomförande av revision
 • Genomförande avslutningsmöte
 • Revisionsrapport
 • Formulering av bra och värdeskapande avvikelser
 • Kommunikation av resultat från internrevision – vara konstruktiv
 • Uppföljning av revision
 • Intervjuteknik

Här kan du läsa vad tidigare deltagare tycker om utbildningen:

"Mycket bra lärare!"

"Kommer att rekommendera för mina kollegor att gå denna utbildning ifall den återkommer!"

Inga speciella förkunskaper.

Minst 10 upp till max 15 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Ingela Andersson, Envicon Miljökonsult AB

Ingela har många års erfarenhet både som konsult och föreläsare inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan aktivitetens starttid. Denna avgift är 2000 kronor exklusive moms

Fika ingår. Alla priser är exklusive moms.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Anmälan till Internrevision ISO 9001 & 14001 den 3-4 december

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan