Grundläggande industriutbildning

21 augusti 2024 - 21 oktober 2024 9:00 - 16:30 Värnamo

Välkommen till Grundläggande industriutbildning, en utbildning för dig som är ny inom industrin eller saknar grundläggande utbildning för arbete inom tillverkande industri. Utbildningen består av fem delar; Hälsa-miljö-säkerhet, Ritningsläsning, Mätteknik, Truckförarutbildning och Grundläggande kvalitet. Utbildningen genomförs i Värnamo med start den 21 augusti. Anmäl dig idag, dock senast 12 augusti.

Grundläggande industriutbildning - ett paket med fem utbildningsmoduler.

Syfte

Grundläggande industriutbildning syftar till att ge dig rätt förutsättningar och grundläggande kunskaper för att kunna arbeta säkert och med kvalitet inom tillverkande industri. Utbildningen omfattar följande områden:

 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • Ritningsläsning
 • Mätteknik
 • Truckkort A+B
 • Grundläggande kvalitet

Läs mer om innehåll och mål för respektive del längre ner på sidan.

Målgrupp

Grundläggande industriutbildning är för dig som är ny inom industrin eller saknar grundläggande utbildning för arbete inom tillverkande industri. Är för deltgare från företag i projektet Kompetensutveckling Småland+ samt Campus Värnamos partnerskap.

Datum och plats

Genomförs i fem delar hos Campus Värnamo i Gummifabriken, Värnamo, med start den 21 augusti. Sal meddelas i kallelsen. Respektive del genomförs enligt följande:

 • Hälsa, miljö och säkerhet - 21 augusti, 9.00-12.00
 • Ritningsläsning ISO128 - 5 september, 8.00-16.00
 • Mätteknik - 12 september, 8.00-16.00
 • Truckkort A+B - 26 september, 8.00-15.30 (teori görs på egen inför träffen)
 • Grundläggande kvalitet - 7 och 21 oktober, 12.30-16.30 båda dagarna

Kallelse skickas ut ca en vecka innan respektive del startar.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 12 augusti. En plats per företag erbjuds.
Bindande anmälan och du anmäler till samtliga delar samtidigt.

Mer information om utbildningen

Datum

21 augusti, 9.00-12.00

Syfte/mål

Syftet med kursen är att få grundläggande kunskaper inom Hälsa, miljö och säkerhet enligt Svensk Industrivalidering.

Innehåll

 • SAM
 • Brandskydd
 • Maskinsäkerhet
 • Skyddsutrustning
 • Riskbedömning /Tillbud och Olyckor
 • Egna exempel från deltagare och kursledare

Utbildare

Thomas Fält

Datum

5 september, 8.00-16.00

Syfte/mål

Deltagarna har efter genomgången kurs grundläggande kunskaper för att förstå och tolka en ritning.

Innehåll

 • Grundläggande ritningslära
 • Linjer
 • Snitt
 • Koordinatsystem
 • Dimensionstoleranser
 • Isometriska ritningar
 • Vyer
 • Måttsättning
 • Symboler

Utbildare

George Vancea, VG Mätteknik AB

Datum

12 september, 8.00-16.00

Syfte/mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i mätteknik för att kunna tolka och kvalitetssäkra mått utifrån ritningsunderlag på ett korrekt sätt.

Inför utbildning: Ta med eget skjutmått

Innehåll

 • Introduktion, historia
 • Teori, mätning och toleranser
 • Mätövningar med 3-punktsmikrometer, mikrometer och skjutmått

Utbildare

George Vancea, VG Mätteknik AB

Datum

26 september, 8.00-15.30 (teori görs på egen inför träffen)

Syfte

Truckförarutbildningen syftar till att du som deltagare ska kunna hantera truckar på ett säkert och tryggt sätt. Allt för att minska risken för arbetsplatsolyckor. Med truckförarutbildning A+B har du möjlighet till truckkort med behörighet till de flesta truckar, där behörigheten erhålls utifrån de trucktyper som du blir godkänd på.

Innehåll

 • Teori truckkort b: självstudie på hemmaplan via etruck som tar ca 5-6 timmar. Utbildningen genomförs enligt gällande läroplan TLP 10 som tagits fram av arbetsmarknadens parter.
 • Praktisk körning truckkort b: På plats hos Windings Utbildningscenter AB. Du och alla deltgare har varsin truck och det blir därmed inga väntetider. Hur lång tid praktiken tar kan vi inte säga i förväg. Du kör tills du kan hantera trucken på ett säkert och tryggt sätt. Det kan betyda att du blir klar första dagen, eller får komma tillbaka annan dag för mer praktik.

Utbildare

Windings Utbildningscenter AB

Datum

7 och 21 oktober, 12.30-16.30 båda dagarna

Syfte/mål

Målet med kursen är att du ska stärkas i dina kunskaper kring kvalitet. Utbildningen ska ge en grundläggande kunskap om kvalitet inom tillverkningsindustrin. Efter utbildningen ska du ha kunskap om vad kvalitet är, hur du kan arbeta med det på ett systematiskt sätt och vilka risker som finns i att inte arbeta med kvalitet i sitt företag.

Innehåll

Dag 1

 • Allmänt om kvalitet
 • Kvalitets- och kundbegrepp
 • Kundens krav och behov
 • Kvalitetsarbete på företag
 • Kvalitetskontroll – kvalitetsstyrning – kvalitetssäkring
 • ISO 9001
 • Kvalitetsbristkostnader
 • Värdeskapande arbete
 • Våra 8 slöserier
 • Hemuppgift

Dag 2

 • Presentation av hemuppgift
 • Ordning och reda
 • De 7 QC-verktygen
 • 5 Varför-metoden
 • Fiskbensdiagram

Utbildare

Anders Haraldsson, Polymercentrum Sverige AB

Inga särskilda förkunskaper mer än att du arbetar inom tillverkande industri så att du får nytta av utbildningen.

Sex deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.

17000 kronor per deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet och som inte är med i projektet Kompetensutveckling Småland+.
(21000 kronor per deltagare, ordnarie pris)

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan aktivitetens starttid. Denna avgift är 1000 kronor exklusive moms per modul.

Fika ingår. Alla priser är exklusive moms.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Anmälan till Grundläggande industriutbildning med start den 21 augusti

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan