Kortkurs YH

Välfärdsteknik – inom vård och omsorg

Omfattning

50 Yrkeshögskolepoäng

Studietakt

Halvfart under 20 veckor

Studieort

Distans med digitala träffar

Utbildningsstart

9 oktober 2023

Antal platser

20

Huvudman

Nova Oskarshamn

Frågor besvaras av

Elenor Håkansson, koordinator på Nova i Oskarshamn,

kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Arbetar du som undersköterska, stödpedagog, arbetsterapeut eller sjuksköterska? Detta är en utbildning för dig inom vård och omsorg och som vill höja din kompetens inom digital teknik. En teknik som kan ge den enskilde trygghet, frihet och samtidigt vara ett stöd för anhöriga.

Den tekniska utvecklingen som sker idag ger möjlighet för omsorgstagare att få ett värdigare, mer självständigt liv och öppnar samtidigt upp för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet samt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att det ska lyckas och för att tekniken ska användas på ett etiskt riktigt sätt, som tar hänsyn till den enskildes integritet och självbestämmande, krävs mer kompetens.

Malin Beddesand

Verksamhetchef Socialförvaltningen Mönsterås kommun

- Att införa välfärdsteknik inom omsorgen ses både som ett stort stöd och en stor utmaning.
Vi behöver ställa om vårt tankesätt och ta till oss olika tekniska hjälpmedel som vi inte har haft tillgång till tidigare.

Fakta

1. Gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning, folkhög­skola, nordiskt land eller utländsk gymnasieutbildning samt kunskaper i svenska på gymnasienivå.

2. Minst betyget E/G i 700 p eller mer i följande kurser på gymnasienivå eller motsvarande kunskaper

 • Etik och människans livsvillkor 100p
 • Hälsopedagogik 100p
 • Kommunikation 100p
 • Människors miljöer 100p
 • Medicin 1 150p
 • Pedagogiskt ledarskap 100p
 • Psykologi 1 50p
 • Vård- och omsorgsarbete 1 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2 150p
 • Specialpedagogik 1 100p
 • Specialpedagogik 2 100p

3. Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid inom vård och omsorg.
Om något av detta saknas finns möjlighet att ansöka på så kallad reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Om antalet behöriga sökande är större än antalet platser görs ett urval utifrån betyg.

Ansökan är öppen.
Länk till digital ansökan via Nova i Oskarshamns hemsida.

När du ansöker
Vid ansökan bifogar du betyg eller andra intyg som styrker dina meriter samt tjänstgöringsintyg. Dokumenten som bifogas ska vara läsbara med tydlig signatur. Om du ansöker på reell kompetens, kom ihåg att kryssa i den rutan när du gör din ansökan. Ansökningar via e-post tas inte emot.

Vad är ett tjänstgöringsintyg?
Intyget visar tjänstgöringsgraden i procent (eller timmar) samt den arbetade tidsperioden. Intyget utfärdas av arbetsgivare.

Studietakt och upplägg
Kursen omfattar 50 YH-poäng och bedrivs på halvfart under 20 veckor. Studierna har ett upplägg bestående av 6 schemalagda lärarledda träffar via Zoom. Du tar del av den digitala undervisningen hemifrån. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina personliga förutsättningar.

De digitala träffarna fylls med föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och redovisning av studieuppgifter. Mellan de schemalagda digitala träffarna så arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier och grupparbeten. Lärarna handleder via den webbaserade lärplattformen Fronter där kursmaterial och inlämningsmappar finns tillgängliga.

Praktisk information

 • Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset och webbkamera.
 • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier beroende på vilken övrig inkomst du har.

Campus Värnamo erbjuder kursdeltagare att ta emot den lärarledda sändningen i en studiesal i Gummifabriken. Skulle detta vara av intresse så anmäler du dig via mail till nova@oskarshamn.se senast en vecka innan kursstart. OBS! I mailet anger du ditt ärende, vilken kurs du ska läsa samt ditt för och efternamn.

Utbildningen är framtagen i samarbete med arbetslivet.

”Att införa välfärdsteknik inom omsorgen ses både som ett stort stöd och en stor utmaning. Vi behöver ställa om vårt tankesätt och ta till oss olika tekniska hjälpmedel som vi inte har haft tillgång till tidigare.”
Malin Beddesand, enhetschef för Pilens gruppboende Oskarshamns kommun.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.
Exempel på innehåll:

 • Aktuell terminologi
 • Omvärldsbevakning, lagstiftning och regelverk
 • Etik och värdegrundsfrågor
 • Syftet med välfärdsteknik, säkerhet och integritet
 • Exempel på välfärdstekniska produkter och tjänster
 • Grundläggande IT- och systemkunskap kopplat till välfärdsteknik och e-hälsa

Totalt: 50 Yrkeshögskolepoäng

Frågor besvaras av

Elenor Håkansson, Nova i Oskarshamn
0491-76 42 94, elenor.hakansson@oskarshamn.se

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan