Två ingenjörer tittar på en tavla.
Program

Tillämpad samhällsplanering 

Examen

Högskoleexamen, inriktning Tillämpad samhällsplanering 

Omfattning

180 Högskolepoäng
3 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2024

Huvudman

Högskolan Väst

Frågor besvaras av

Malin Stillman, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Samhället är i ständig förändring och omställning mot en hållbar samhällsutveckling innebär att du som samhällsplanerare ständigt måste kunna omvärdera kunskap, metoder och arbetssätt. För att bli en framgångsrik samhällsplanerare behöver du även ha en bred förståelse för hur lagar och offentlig förvaltning fungerar samt färdigheter inom kommunikation, samarbete, projektledning och problemlösning. Efter avslutad utbildning öppnas dörrar för spännande karriärmöjligheter inom olika organisationer som arbetar med olika aspekter av samhällsplanering, allt från lantmäteri till detaljplanering.

Vi lever i en alltmer komplex och föränderlig värld. En av dagens och framtidens viktigaste utmaningar är att planera för en utveckling av långsiktigt hållbara samhällen. För att arbeta med hållbar samhällsplanering behöver du en bred kunskapsbas med både teoretiska och praktiska kunskaper och en förmåga att identifiera, beskriva och föreslå lösningar på problem.

Som student på programmet kommer du få ett helhetsperspektiv av samhällsplaneringsprocesser och goda kompetenser kring samverkan och arbete över organisatoriska och yrkesmässiga gränser. Efter utbildningen kan du få jobb i många olika organisationer som arbetar med olika delar av samhällsplaneringen, från lantmäteri till detaljplanering.

Samhällsplanerare behöver en bred förståelse kring exempelvis hur lagstiftning och offentlig förvaltning är uppbyggda och fungerar. Samtidigt är samhället i ständig förändring och omställning mot en hållbar samhällsutveckling innebär du ständigt måste kunna omvärdera kunskap, metoder och arbetssätt. Som samhällsplanerare måste du också kunna möta människor i olika roller och kompetenser kring kommunikation, samarbete, projektledning och problemlösning. Allt detta kommer programmet i Tillämpad Samhällsplanering rusta dig inför.

Fakta

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Ansökan är stängd!
Du anmäler dig till programmet tillämpad samhällsplanering på www.antagning.se
Anmälningskod Värnamo: HV-93245

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.

 • Tillämpad samhällsplanering ( Obligatorisk ) 15 hp
 • Hållbar samhällsutveckling ( Obligatorisk ) 15 hp
 • Offentlig förvaltning, organisation och styrning ( Obligatorisk ) 7.5 hp
 • Juridik för samhällsplanering ( Obligatorisk ) 15 hp
 • Ekonomi för hållbar samhällsplanering ( Obligatorisk ) 7.5 hp
 • Kommunikation, presentation, förhandling och etik ( Obligatorisk ) 7.5 hp
 • Samhällsplaneringens digitalisering ( Obligatorisk ) 15 hp
 • Metod och dokumentation för samhällsplanering ( Obligatorisk ) 7.5 hp
 • Tillämpad projektledning och samverkan ( Obligatorisk ) 15 hp
 • Tillämpat projektarbete: Hållbar samhällsplanering ( Obligatorisk ) 15 hp
 • Praktik inom samhällsplanering I ( Valmöjlighet ) 15 hp
 • Praktik inom samhällsplanering II ( Valmöjlighet ) 15 hp
 • Vetenskapliga perspektiv och tillämpade metoder ( Obligatorisk ) 15 hp
 • Examensarbete i samverkan med samhället ( Obligatorisk ) 15 hp
 • Valfri kurs 1 ( Valmöjlighet ) 7.5 hp
 • Valfri kurs 2 ( Valmöjlighet ) 7.5 hp
 • Valfri kurs 3 ( Valmöjlighet ) 7.5 hp
 • Valfri kurs 4 ( Valmöjlighet ) 7.5 hp

Har du frågor om programmet?

Veronica Sandkvist

Malin Ekman
Utbildningsansvarig

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan