Fristående kurs

Ledarskap

Omfattning

7,5 hp

Studietakt

Halvfart

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Vecka 44, 2023

Antal platser

20

Huvudman

Högskolan i Halmstad

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Vill du skaffa dig teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse for ledarskap som begrepp och fenomen? Den här kursen i Ledarskap från Högskolan i Halmstad ger dig kunskaperna och verktygen du behöver.

Fakta

Grundläggande behörighet

Utbildningsstart: HT 2023 vecka 44 - vecka 02, 2024

Kurstid: Måndageftermiddagar klockan 17.00 - 19.00 med start 7/11.
Kursstart heldag 2/11.

Utbildningsansvarig: Högskolan i Halmstad

Lokal: Gummifabriken, Värnamo

Kostnadfri utbildning.

Kursen ges via nätet från högskolan i Halmstad. Föreläsningarna följs på plats i Värnamo.

Deltagarna skall efter avslutad kurs ha kunskaper om och
förståelse för ledarskapets tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, teambuilding och stresshantering. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Kursen delas in i fyra huvudområden som behandlar ledarskap ur olika perspektiv.

Ledarskap
Ger en orientering i teoribildning kring ledarskap och dess användningsområden.
Kursen tar upp beteenden och attityder i samband med ledarskapet, ledarsstilar, ledarutveckling samt jag utveckling.

Kommunikation,konflikthantering och stress.
Belyser samband mellan kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande.

Teambuilding och grupprocesser.
Teorier om grupper, grupprocesser och team presenteras kopplat till ledarskapet.

Tillämpning
Deltagaren omsätter teoretiska utgångspunkter i tillämpade sammanhang samt belyser detta genom vidare reflektion, utvärdering och diskussion.

I filmen nedan finns information från kursansvarige Diana Sendlak Brundin, Högskolan i Halmstad och även information om tre andra fristående kurser som startar i höst.

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan