Fristående kurs

Grunderna i AI

Omfattning

2 hp

Studietakt

Tiondelsfart

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Vecka 12, 2024

Antal platser

20

Huvudman

Linköpings universitet

Viktiga datum

Träffar på Campus Värnamo

20/3 kl. 17 - 19
10/4 kl. 17 - 19
24/4 kl. 17 - 19

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Kursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininlärning fungerar samt konsekvenser av AI på samhället.

Fakta

Grundläggande behörighet krävs om du avser göra valideringstest för högskolepoäng.

Utbildningsstart: 20/3 2024

Kurstid: Kursen startar med en föreläsning från Linköpings universitet 20/3.
10/4 och 24/4 är det träff med din studiegrupp på ditt lärcentra där du tillsammans med din lärare diskuterar föreläsningarna du tagit del av. Inför och mellan träffarna med studiegruppen ser du inspelade föreläsningar.
Tiden är 17.00 - 19.00 vid samtliga tillfällen

Utbildningsansvarig: Linköpings universitet

Lokal: Gummifabriken, Värnamo

Kostnadfri utbildning.

Kursen ges via nätet från Linköpings universitet. Tre träffar på plats på Campus Värnamo.

Efter avslutad utbildning kan du göra ett valideringstest för att få dina högskolepoäng.

Kursen består av sex delar:

1. Vad är AI?

 • Definitioner av AI
 • Autonomi och adaptivitet
 • Filosofiska problem kopplade till AI som Turingtestet och Kinesiska rummet

2. Att lösa problem med AI

 • Att formulera enkla spel som luffarschack som ett spelträd
 • Använda minimax-principen för att hitta optimala drag i ett ändligt spel

3. AI i praktiken

 • Uttrycka sannolikheter i termer av naturliga frekvenser
 • Bayes regel för att beräkna risker

4. Maskininlärning

 • Varför använda maskininlärning?
 • Oövervakat (unsupervised) och övervakat (supervised) lärande
 • Inlärningsmetoder som närmaste granne-metoden, linjär regression och logistisk regression

5. Neurala nätverk

 • Vad är ett neuralt nätverk och var används de?
 • Teknikerna bakom neurala nätverk

6. Konsekvenser

 • Större konsekvenser av AI på samhället som AI-skapat innehåll, privacy och arbete
 • Svårigheterna med att förutspå framtiden och hur man kan utvärdera påstående om AI

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan