Fristående kurs

Cirkulär ekonomi – en kort grundkurs

Omfattning

10 timmar

Studietakt

Tiondelsfart

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Vecka 2, 2024

Antal platser

20

Huvudman

Linköpings universitet

Viktiga datum

Träffar på Campus Värnamo

10/1 kl. 17 - 19
24/1 kl. 17 - 19
7/2 kl. 17 - 19

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Funderar du över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du ta del den här korta grundkursen, som bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Utbildningen lyfter fram några grundläggande koncept och strategier som du kan dra praktisk nytta av såväl i ditt yrkesliv som privatliv.

Fakta

Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen.

Utbildningsstart: 10/1 2024

Kurstid: Kursen startar med en föreläsning från Linköpings universitet 10/1.
24/1 och 7/2 är det träff med din studiegrupp på ditt lärcentra där du tillsammans med din lärare diskuterar föreläsningarna du tagit del av. Inför och mellan träffarna med studiegruppen ser du inspelade föreläsningar.
Tiden är 17.00 - 19.00 vid samtliga tillfällen

Utbildningsansvarig: Linköpings universitet

Lokal: Gummifabriken, Värnamo

Kostnadfri utbildning.

Kursen ges via nätet från Linköpings universitet. Tre träffar på plats på Campus Värnamo.

Hållbarhet är högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande.

En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid!

Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat.

Det här får du lära dig

När du har gått kursen kommer du att:

  • kunna övergripande redogöra för vad cirkulär ekonomi är
  • ha förståelse för grundläggande koncept kopplat till cirkulär ekonomi

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan