Studerande­inflytande

En kvinnlig student sitter i biblioteket i Gummifabriken.

Studerandeinflytande är viktigt för en hög kvalitet i utbildningarna.

Som student på Campus Värnamo har du goda möjligheter att föra fram dina synpunkter på utbildningens genomförande. Efter varje kurs genomförs kursutvärderingar men om det är något som inte fungerar under kursens gång är det viktigt att vi får veta det redan innan kursen är slut.
Dina synpunkter är viktiga och bidrar till kvalitetssäkringen av utbildningen. Det finns tre formella vägar, var och en med sitt syfte.

Formella organ för medinflytande vid Campus Värnamo

 • Studeranderåd
 • Campusråd
 • Ledningsgrupp för YH-utbildningar
 • Branschråd för 3D-teknik

Studeranderåd

Syftet med studeranderådet är att ge dig möjlighet att påverka din utbildning i vardagen, men även att skapa förutsättningar för effektivt informationsutbyte​.
Studeranderåd genomförs kontinuerligt under utbildningens gång.

Exempel på punkter som tas upp i rådet:

 • ​Pågående kurser: undervisning, pedagogik, examinationsmoment
 • Avslutade kurser: kursutvärdering, tentamensgenomgång
 • Kommande kurser: kurs-PM, kurslitteratur
 • Information om aktuella händelser, exempelvis ledningsgruppsmöten
 • Studenterna har ordet​

Campusråd

Campusrådet ger dig som studerande möjlighet att representera din klass och framföra nya önskemål och diskutera Campus Värnamos olika stödfunktionerna, till exempel lokaler och utrustning. Rådet ska också skapa ett effektivt informationsutbyte mellan olika utbildningsprogram​. Campusrådet genomförs 2 gånger per termin.

Exempel på innehållpunkter som tas upp i rådet:​

 • Information om aktuella/kommande händelser​
 • Diskussionsfrågor, exempelvis avslutning, inspark, övriga aktiviteter​
 • Studenterna har ordet

Ledningsgrupp för YH-utbildningar

Här ges du som studerande möjlighet att representera din klass och aktivt bidra till att kvalitetssäkra din utbildning. Varje utbildning har en studeranderepresentant som är invald ledamot och därmed har ett inflytande i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningar. Ledningsgruppsmöten genomförs 4 gånger per läsår.

Vi vill höra om vilka behov och utmaningar som de ser framför sig så att vi kan fortsätta anpassa vår utbildning till att producera attraktiva, blivande anställda.

 

Branschrådet för 3D-teknik

Branschrådet är till för att vi vill ha företagens åsikter kring utbildningsprogrammets innehåll och inriktning.


Vart ska du som enskild student vända dig med dina synpunkter eller frågor?

Du vänder dig till:

 • Läraren
  Om du som student har synpunkter på något som är relaterat till dina studier under pågående kurs tar du i första hand kontakt med din lärare. Läraren är den som är väl
  införstådd i kursens genomförande och som iförsta hand kan bidra till att lösa problemet. ​

 • Kursansvarig​
  Om du inte vill eller kan vända dig till din lärare, tala då med kursansvarig. För varje kurs finns en kursansvarig som ansvarar för kursens innehåll. ​I många fall är lärare och kursansvarig samma person.

 • Utbildningsledaren​/Programansvarig
  Om du inte vill eller kan vända dig till din kursansvarig, tala då med utbildningsledaren. Varje utbildningsprogram har en utbildningsledare som kan ta emot synpunkter gällande din utbildning i sin helhet, samt ta ditt ärende vidare om det inte kan lösas av lärare eller kursansvarig.​

 • Huvudläraren​/Programansvarig
  Om du som student har synpunkter på utbildningens ämnesinnehåll eller utbildningens röda tråd (övergripande upplägg) kan du kontakta utbildningens huvudlärare.

Inflytande innebär också ansvar

Det är viktigt att du som student ser möjligheterna till aktivt deltagande och tar ansvar för att utnyttja dessa forum!​

Skriv ut sidan