Sambandet sträcka, tid och hastighet

En programaktivitet som ska öka elevernas förståelse kring sambandet mellan sträcka, tid och hastighet.

Eleverna får med hjälp av att programmera en robot chansen att undersöka sambandet mellan sträcka, tid och hastighet. Eleverna kommer även träna på att genomföra systematiska undersökningar och fundera kring resultatets tillförlitlighet.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Sambandet sträcka, tid och hastighet

Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

  • Variablers användning i algebraiska uttryck, formler, ekvationer och funktioner.

  • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan