Kompetensutveckling Småland - nu i genomförandefasen

En arbetsdag efter att Campus Värnamo har fått rapporten för analys- och planeringsfasen godkänt publicerades första utbildningen och den första deltagaren har anmält sig. Nu blir det verkstad i projektet Kompetensutveckling Småland.

Nu går projekt Kompetensutveckling Småland från förberedelse och in i verkstad! Campus Värnamo får nu få sätta igång med avgiftsfria och behovsstyrda kompetenshöjande insatser för alla er inom industrin i Region Jönköping och Kronoberg som vill vara med. Svenska rådet för Europeiska socialfonden har godkänt rapporten för analys- och planeringsfasen.

En stor och bred behovsinventering är genomförd där vi har fått fram många utbildningsaktiviteter som vi sätter igång med omgående. Dessutom kan vi i projektet hjälpa er som företag med kompetens och en större förståelse för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Du hittar aktuellt utbildningsutbud på sidan Kompetensutveckling Småland.

Lämna din intresseanmälan till projektet på sidan Intresseanmälan till ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

Skriv ut sidan