Kompetensutveckling Småland - lyckad start

Över två hundra deltagare, var av en tredjedel är kvinnor, och nästan ett hundra industriföretag anslutna till Kompetensutveckling Småland. Det har varit en lyckad start för projektet Kompetensutveckling Småland, när vi summerar första halvåret, konstaterar projektledaren Johan Thomélius.

Det av europeiska socialfonden finansierade projektet, Kompetensutveckling Småland, ska fram till slutet av 2022 erbjuda behovsanpassad och avgiftsfri kompetensutveckling för industrin i regionerna Kronoberg och Jönköping. Projektet är igång med full kraft och efter en planeringsperiod i början av året har vi sedan april genomfört ett stort antal utbildningsinsatser. Fram till sista juni hade 237 deltagare från 38 företag tagit del av någon av de utbildningar som genomförts. Glädjande kan vi också konstatera att drygt en tredjedel av alla deltagare varit kvinnor, vilket överträffar målsättningen i projektet att minst 25% av deltagarna ska vara kvinnor.

Det är nu 96 företag som undertecknat avsiktsförklaring att delta i projektet, men det finns plats för fler! Lämna din intresseanmälan till projektet på sidan Intresseanmälan till ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

Du hittar aktuellt utbildningsutbud på sidan Kompetensutveckling Småland.

Skriv ut sidan