Tack för din anmälan

Din anmälan har registrerats till Form & Läge grundutbildning den 5 december.

Det har även skickats en bekräftelse till e-postadressen som du angav vid anmälan.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.