1. Kompetensutveckling
  Ledarutveckling - för chefer med personalansvar pågår
  8 november
 2. Kompetensutveckling
  Ledarskap för första linjens ledare pågår
  22 november
 3. Kompetensutveckling
  Effektivare ställ med SMED, introduktion
  13 december
 4. Kompetensutveckling
  El-Ritningsläsning- Fullbokad!
  13 december
 5. Kompetensutveckling
  Introduktion CNC
  14 december
 6. Kompetensutveckling
  Mätteknik, grundutbildning
  11 januari
 7. Kompetensutveckling
  Form- och lägestoleranser - fördjupning
  16 januari
 8. Kompetensutveckling
  Ritningsläsning - svetsbeteckningar grund
  18 januari
 9. Kompetensutveckling
  Livscykelanalys i praktiken (med beräkningsprogrammet PoLCA)
  23 januari
 10. Kompetensutveckling
  Stress- och krishantering - grundkurs
  25 januari
 11. Kompetensutveckling
  Grundläggande förbättringsarbete och produktionsekonomi
  31 januari
 12. Kompetensutveckling
  Excel grundutbildning
  1 februari
 13. Kompetensutveckling
  Juridik i ditt säljarbete
  1 februari
 14. Kompetensutveckling
  Arbeta effektivt i Excel - fortsättningskurs
  1 februari
 15. Kompetensutveckling
  Ledarskap för första linjens ledare
  7 februari
 16. Kompetensutveckling
  Grundkurs i PLC programmering
  8 februari
 17. Kompetensutveckling
  Projektledning och ledarskap
  26 februari
 18. Kompetensutveckling
  Långsiktigt strategiarbete
  27 februari
 19. Kompetensutveckling
  Operativ verksamhetsstyrning
  28 februari
 20. Kompetensutveckling
  Grundläggande kvalitetsutbildning
  11 mars
 21. Kompetensutveckling
  Formsprutning helt enkelt - för "chefen"
  14 mars
 22. Kompetensutveckling
  LEAN grundutbildning
  20 mars
 23. Kompetensutveckling
  Strategiskt ledarskap
  16 april
 24. Kompetensutveckling
  Excel grundutbildning
  15 maj
 25. Kompetensutveckling
  Ritningsläsning, grundutbildning ISO 128
  16 maj