Program

Specialistundersköterska
– inom vård och omsorg av äldre

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Specialistundersköterska – inom vård och omsorg av äldre

Omfattning

200 Yrkeshögskolepoäng

2år

Studietakt

Halvfart

Studieort

Distans med träffar i Värnamo eller om du vill Ljungby eller Oskarshamn.

Utbildningsstart

Augusti 2024

Antal platser

30

Huvudman

Nova Oskarshamn

Frågor besvaras av Jennie Berggren, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Gillar du ditt jobb som undersköterska och vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Satsa då på vår utbildning till specialistundersköterska med inriktning vård och omsorg av äldre.

Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg.
Inom området ÄLDRE läser du delkurser som ger dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd, komplexa diagnoser med mera.

Inom området VÄLFÄRDSTEKNIK får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Utbildningen leds av erfarna lärare och gästföreläsare med specialistkompetens inom äldre och välfärdsteknik.

Susanne Perseius

Leg. sjuksköterska psykiatri,
Handledare / Utbildare Kalmar Kommun äldreomsorgen

- Att ha möjlighet att fördjupa sin undersköterskekompetens inom äldreomsorgen skapar möjligheter för undersköterskan och äldreomsorgen, vilket ligger helt i linje med nutidens behov. Specialistundersköterskan ökar sin kunskap som nuvarande arbetsplats har nytta av men ges också möjlighet till andra uppdrag/karriärmöjligheter.

Utbildningens fokus och röda tråd är att integrera tidigare erfarenheter med nya kunskaper och reflektera kring det.

Fakta

För att vara behörig till utbildningen behöver du både grundläggande och särskild behörighet:

 1. Grundläggande behörighet till yrkeshögskola i form av gymnasieexamen från yrkesprogram eller studieförberedande program eller annan utbildning på motsvarande nivå, exempelvis studier på vuxenutbildning, folkhögskola eller utländsk gymnasieutbildning (förutsatt att kunskaper i svenska är tillräckliga)

  och

 2. Särskild behörighet i form av godkända betyg i följande kurser eller motsvarande från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning;
  Anatomi och fysiologi 1 och 2
  Funk­tionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
  Gerontologi och geriatrik
  Hälso- och sjukvård 1 och 2
  Omvårdnad 1 och 2
  Psykiatri 1 och 2
  Psyko­logi 1
  Social omsorg 1 och 2
  Svenska1 eller Svenska som andraspråk 1

  och

 3. Särskild behörighet i form av yrkeserfarenhet som sammanlagt motsvarar ett års arbete som undersköterska på hel­tid.

  Om du inte uppfyller ovanstående behörighetskrav, kan du istället ansöka på så kallad reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om yrkeshögskolan, behörighet och antagning.

Du ansöker via Nova i Oskarshamns hemsida.
Ansökan är öppen!

När du ansöker
Vid ansökan så bifogar du betyg, andra intyg som styrker dina meriter samt ett tjänstgöringsintyg. Dokumenten som bifogas behöver vara läsbara med tydlig signatur. Mailansökningar mottages inte.

Vad är ett tjänstgöringsintyg? Intyget visar tjänstgöringsgraden i procent (eller timmar) samt den arbetade tidsperioden, intyget utfärdas av arbetsgivare.

Urval och antagning
Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser så görs ett urval i form av särskilt prov, betyg och yrkeserfarenhet.

Ca tre veckor efter sista ansökningsdatum håller du utkik i din mail efter antagningsbeskedet. Du behöver tacka ja eller nej om du blir erbjuden en utbildningsplats.

Studietakt och upplägg
Utbildningen omfattar 200 YH-poäng och bedrivs på halvfart under fyra terminer. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar, dessa träffar tar du del av på det lärcentra/den studieort som du valt att söka dig till. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina förutsättningar.

Varje termin innehåller cirka fyra fysiska träffar, då följer du undervisningen på din studieort under två dagar i följd. Träffarna kan innehålla föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar. Tiden mellan träffarna lägger du själv upp med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier och grupparbeten.
Vid ett par tillfällen, uppstart och redovisning av examensarbete, samlas alla studerande oavsett studieort i Oskarshamn.

Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm. Dina lärare handleder via e-post och via den webbaserade lärplattformen Fronter, under hela din utbildning har du även stöd av utbildningens koordinator.

Övrigt: Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Studieort/satellitort
Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn står som utbildningsanordnare. Huvudstudieort är Oskarshamn, utöver det erbjuds två satellitorter (= innebär att utbildningen genomförs på en eller flera orter utöver den ort där utbildningsanordnare finns).

Till intaget ht-24 så gäller studieorterna: Värnamo, Ljungby och Oskarshamn.

Nova sänder undervisningen till Campus Värnamo med hjälp av det digitala verktyget Zoom. Som studerande tar du emot undervisningen på det lärcentra/den studieort du har valt att söka dig till. Lärarna använder oftast Oskarshamn som bas men då och då föreläser de fysiskt på satellitorterna.

Praktisk information
Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset, webbkamera samt ordbehandlingsprogrammet Word.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier beroende på vilken övrig inkomst du har.

Yrkesliv
Genomförd utbildning ger dig en yrkeshögskoleexamen som gör att du kan arbeta som specialistundersköterska. Du får nya fördjupade kunskaper, färdigheter och blir tryggare i din yrkesroll för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

 • Gerontologi och geriatrik, 50 YH-poäng
 • Palliativ vård av äldre i livets slutskede, 15 YH-poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och Verksamhetsutveckling, 25 YH-poäng
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel, 15 YH-poäng
 • Äldrepsykiatri, 55 YH-poäng
 • Lärande i arbete, LIA, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng

I de 5 kursblocken integreras ämnena; Välfärdsteknik, Etik och bemötande, Salutogent arbetssätt samt Personcentrerad vård

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Frågor besvaras av

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet och Specialistundersköterska

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan