Program

Specialistundersköterska
– äldre och välfärdsteknik

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik

Omfattning

200 Yrkeshögskolepoäng

2år

Studietakt

Halvfart

Studieort

Distans med träffar i Värnamo eller om du vill Hultsfred, Västervik eller Oskarshamn.

Utbildningsstart

September 2023

Antal platser

30

Huvudman

Nova Oskarshamn

Frågor besvaras av Jennie Berggren, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Gillar du ditt jobb som undersköterska och vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Satsa då på vår utbildning till specialistundersköterska med inriktning äldre och välfärdsteknik.

Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg.
Inom området ÄLDRE läser du delkurser som ger dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd, komplexa diagnoser mm.

Inom området VÄLFÄRDSTEKNIK får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Utbildningen leds av erfarna lärare och gästföreläsare med specialistkompetens inom äldre och välfärdsteknik.

Susanne Perseius

Leg. sjuksköterska psykiatri,
Handledare / Utbildare Kalmar Kommun äldreomsorgen

- Att ha möjlighet att fördjupa sin undersköterskekompetens inom äldreomsorgen skapar möjligheter för undersköterskan och äldreomsorgen, vilket ligger helt i linje med nutidens behov. Specialistundersköterskan ökar sin kunskap som nuvarande arbetsplats har nytta av men ges också möjlighet till andra uppdrag/karriärmöjligheter.

Utbildningens fokus och röda tråd är att integrera tidigare erfarenheter med nya kunskaper och reflektera kring det.

Fakta

Behörighet
Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan (eftergymnasial) vilket kräver grundläggande behörighet i form av gymnasieexamen från utbildningen Vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdigt program på gymnasienivå (eller motsvarande). Betygskrav: E/G/3 i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre likvärdiga utbildningar):

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Särskilda förkunskapskrav
Arbetslivserfarenhet: minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval
Urval görs utifrån särskilt prov i ämnet svenska, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Lägst betyget E/G/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

Palliativ vård
Psykiatri 1
Hemsjukvård
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng

Du ansöker via Nova i Oskarshamsn hemsida.
Ansökan är öppen till 23 april.

När du ansöker
Vid ansökan så bifogar du betyg, andra intyg som styrker dina meriter samt ett tjänstgöringsintyg. Dokumenten som bifogas behöver vara läsbara med tydlig signatur. Mailansökningar mottages inte.

Vad är ett tjänstgöringsintyg? Intyget visar tjänstgöringsgraden i procent (eller timmar) samt den arbetade tidsperioden, intyget utfärdas av arbetsgivare.

Urval och antagning
Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser så görs ett urval i form av särskilt prov, betyg och yrkeserfarenhet.

Ca tre veckor efter sista ansökningsdatum håller du utkik i din mail efter antagningsbeskedet. Du behöver tacka ja eller nej om du blir erbjuden en utbildningsplats.

Studietakt och upplägg
Utbildningen omfattar 200 YH-poäng och bedrivs på halvfart under fyra terminer. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar, dessa träffar tar du del av på det lärcentra/den studieort som du valt att söka dig till. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina förutsättningar.

Det rör sig om ca två fysiska träffar per månad där utbildningsdagarna är schemalagda efter varandra (ex måndag-tisdag). Träffarna kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och obligatoriska moment som t.ex. redovisning av examensarbete. Det finns många fördelar med de fysiska träffarna; de bidrar till kollegialt lärande, du erbjuds inspirerande gästföreläsningar, du knyter kontakter inför framtida nätverk – du får helt enkelt det där lilla extra som ger dig energi och ännu mer kunskap.

Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm. Dina lärare handleder via e-post och via den webbaserade lärplattformen Fronter, under hela din utbildning har du även stöd av utbildningens koordinator.

Övrigt: Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Studieort/*satellitort
Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn står som utbildningsanordnare. Huvudstudieort är Oskarshamn, utöver det erbjuds två *satellitorter (*= innebär att utbildningen genomförs på en eller flera orter utöver den ort där utbildningsanordnare finns).

Till intaget ht-23 så gäller studieorterna: Värnamo, Hultsfred, Västervik och Oskarshamn.

Nova sänder undervisningen till lärcentrumen Campus Värnamo och Campus Vimmerby med hjälp av det digitala verktyget Zoom. Som studerande tar du emot undervisningen på det lärcentra/den studieort du har valt att söka dig till. Lärarna använder oftast Oskarshamn som bas men då och då föreläser de fysiskt på satellitorterna.

Praktisk information
Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset, webbkamera samt ordbehandlingsprogrammet Word.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier beroende på vilken övrig inkomst du har.

Yrkesliv
Genomförd utbildning ger dig en yrkeshögskoleexamen som gör att du kan arbeta som specialistundersköterska. Du får nya fördjupade kunskaper, färdigheter och blir tryggare i din yrkesroll för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

  • Demenssjukdomar 45 YH
  • Gerontologi och geriatrisk omvårdnad 50 YH
  • Psykisk ohälsa hos äldre 45 YH
  • Kommunikation och kvalitetsarbete 40 YH
  • Examensarbete 20 YH

I de 5 kursblocken integreras ämnena; Välfärdsteknik, Etik och bemötande, Salutogent arbetssätt samt Personcentrerad vård

Frågor besvaras av

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet och Specialistundersköterska

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan