Program

Offentlig inköpare

Examen

Yrkeshögskoleexamen Offentlig inköpare

Omfattning

400 Yhp

2 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo, med enstaka träffar i Göteborg

Utbildningsstart

September 2024

Antal platser

35 totalt, varav fem i Värnamo

Huvudman

Yrgo, Göteborgs Stad

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark Kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Är du en noggrann person som gillar att ta egna initiativ och driva frågor framåt? Som offentlig upphandlare arbetar du med upphandling och inköp i offentlig verksamhet. Du arbetar med projektledning, håller i presentationer och hittar nya affärsmöjligheter både inom organisationen och på leverantörsmarknaden – alltid med stor professionalitet och med hänsyn till etik och moral.

Vad gör en offentlig inköpare?

Som offentlig inköpare arbetar du övergripande med upphandlingsprocesser, strategiska inköp och förhandling av pris och leverantörsvillkor. Du ser till att inköp av produkter, material, varor och tjänster alltid görs med hänsyn till hållbarhet och lönsamhet. Du ansvarar för att identifiera och upphandla nya leverantörer och att bibehålla goda relationer med befintliga leverantörer.

Som offentlig inköpare förväntas du hitta och ta initiativ till nya affärsmöjligheter både inom organisationen och på leverantörsmarknaden. Du ansvarar också för att organisationen följer de lagar och regler som finns inom området, till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU).

Arbetet innehåller ofta en stor del projektarbete, där du som upphandlare ofta agerar som projektledare. Det innebär att du behöver ha god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Utbildningen erbjuder fem studieplatser i Värnamo, där du som studerande följer och deltar i undervisningen via länk tillsammans med din studiegrupp på Campus Värnamo. I Gummifabriken i Värnamo har du även tillgång till bibliotek, studierum och studerandematsal med micro.

Mattias Hultqvist

Inköpschef, Värnamo kommun

- Det är stor brist på upphandlare och inköpare i regionen. För att klara kommande anställningar och utvecklingen i vår starkt växande kommun & region behövs kompetens som den här utbildningen ger.

Vi tar gärna emot LIA-studenter till Värnamo kommun och det är det säkert fler kommuner i regionen som gör.

Om du har frågor om yrket går det bra att kontakta Mattias på telefon 0370-377181
eller via mail mattias.hultqvist@varnamo.se

Fakta

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet
Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer information om vad grundläggande behörighet är finns här.

Särskilda förkunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

Svenska 2
Engelska 6
Samhällskunskap 1b
Matematik 2b eller c

Urval

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg och skriftligt test i svenska. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan med länk till urvalstestet.

Under utbildningen får du bland annat

 • lära dig om de olika stegen i inköpsprocessen – från omvärldsanalys till anbud, förhandling, avtal och uppföljning
 • kunskap om avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och affärsjuridik och de lagar som styr offentlig upphandling
 • lära dig metoder för att leda framgångsrika projekt
 • lära dig tekniker för att förhandla
 • träna på att kommunicera skriftligt och muntligt och anpassa ditt budskap efter mottagarens behov.

Mer information om utbildningen finns på Yrgos hemsida.

Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer från arbetslivet, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Chalmers tekniska högskola – Förbo AB – Familjebostäder i Göteborg AB – Förvaltningen för inköp och upphandling, Göteborgs Stad – Rise Research Institute of Sweden – Kungsbacka kommun – Foxway – Räddningstjänsten Storgöteborg – Stenungsunds kommun – Trafikverket - Värnamo kommuns upphandlingsavdelning

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.
5 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Affärs- och marknadsanalys i offentlig marknad, 10 Yhp
 • Avtalsuppföljning och spendanalys, 10 Yhp
 • Digitala verktyg, 10 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • Inköpsekonomi och kategoristyrning, 45 Yhp
 • Juridiska ramverk för upphandling, 40 Yhp
 • Kommunikation, 15 Yhp
 • Kvalitet, miljö och hållbar utveckling, 15 Yhp
 • Lärande i arbete – LIA 1, 50 Yhp
 • Lärande i arbete – LIA 2, 80 Yhp
 • Organisation i offentlig förvaltning, 15 Yhp
 • Projektledning, 25 Yhp
 • Upphandling 1, 30 Yhp
 • Upphandling 2, 30 Yhp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Den 23 april klockan 16.30–17.30 håller Offentlig inköpare en digital informationsträff för dig som är behörig till utbildningen. Vi berättar om utbildningen och du får en chans att ställa dina frågor till både utbildningsledare, lärare och studerande.

Inbjudan till träffen får du som är behörig via mejl i slutet på april.

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan