Barn i en förskoleklass har samling.
Program

Förskollärare

Examen

Förskollärarexamen

Omfattning

210 Högskolepoäng
3,5 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2024

Antal platser

25

Huvudman

Jönköping University,
Högskolan för lärande och kommunikation

Frågor besvaras av

Jennie Berggren, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan. 

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling, från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.

Förskolans värld kännetecknas av utforskande barn med olika perspektiv och utvecklingsfaser. Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling, från de första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet.

Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare. Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning och med att utmana barns lärande i förskola och förskoleklass. Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är viktigt. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Daniella Rydberg

Verksamhetschef förskolan Värnamo kommun

- Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg, utveckling och lärande som ska bilda en helhet. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskollärare arbetar för att stimulera varje barns utveckling och lärande genom att skapa undervisningssituationer. I det dagliga arbetet ingår att utforska, leka, upptäcka och tillsammans med barnen skapa möjligheter att få uttrycka sig med olika uttrycksformer.

- Förskolläraren arbetar självständigt och även tillsammans med andra. Genom studier utvecklas du som individ och kvalitén stärks på förskolorna.

- Det finns ett stort behov av förskollärare nu och i framtiden!

Helén Ask

Rektor förskolan Växthuset

- Värnamo Kommun har ett stort behov av förskollärare nu och i framtiden. Tre barnskötare på vår förskola studerar till förskollärare och de förmedlar
sin nyvunna kunskap till verksamheten och ger ett konkret avtryck genom att stärka kvaliteten.

- Under de praktiska momenten har våra medarbetare möjlighet att se andra verksamheter i kommunen och vi uppmuntrar andra barnskötare att ta chansen
att utbilda sig under dessa fantastiska förutsättningar som Värnamo Kommun erbjuder.

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.
Eller:
Grundläggande behörighet samt Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Urval
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Ansökan är öppen!
Du ansöker här till utbildningen på www.antagning.se

Anmälningskod: HJ-52525

Huvudman Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.

Utbildningsform
Till hösten 2024 kan du välja att läsa till Förskollärare i Eksjö, Oskarshamn och Värnamo. Utbildningen ges via Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, men kommer att läsas på respektive ort.

Studierna innebär att du läser heltid vid Högskolan för lärande och kommunikation men att din studieort är Eksjö, Värnamo, Oskarshamn eller Ljungby och att du läser vid det lärcentra som finns på dessa orter. Förskollärarutbildningen följer precis samma kurser som de som ges på campus i Jönköping. Lärarna i utbildningen kommer ett visst antal gånger per termin vara på plats för undervisning och examination.

Undervisningen bedrivs på plats på Campus Värnamo både genom digitala föreläsningar, film, workshops, grupparbete etc. och med lärare från Jönköping University. En erfaren förskollärare fungerar som handledare och mentor på plats på Campus Värnamo för att vara ett pedagogiskt bollplank.

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

Ett återkommande inslag i förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), eller praktiken, som genomförs under handledning på förskolor i regionen. Högskolan för lärande och kommunikation har ett har en nära samverkan med utbildade handledare i ett 15-tal kommuner.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng
(motsvarande en termins studier).

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare* 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare* 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare* 7,5 hp

År 2

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan 15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan* 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan* 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

År 3

Förskolan i ett föränderligt samhälle 7,5 hp
Förskollärarens profession 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp
Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare* 15 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

År 4

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Läs till förskollärare på hemmaplan!

Anna berättar om fördelarna med att studera på Campus Värnamo med samma kvalitet som på plats på högskolan.

Har du frågor om programmet?

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet och Specialistundersköterska

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan