Studie­uppehåll och studie­avbrott

Entréplanet i Gummifabriken med biblioteket i bakgrunden.

Här har vi samlat instruktioner och länkar för hur du ansöker om studieuppehåll eller meddelar studieavbrott.

Behöver du göra ett uppehåll i studierna?

Studieuppehåll innebär att du gör ett tidsbegränsat uppehåll från din utbildning, med avsikt att komma tillbaka och fullfölja utbildningen. Skäl till studieuppehåll kan vara sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat som ansvarig utbildningsanordnare bedömer som synnerliga skäl.

  • Du som studerande ska lämna en skriftlig ansökan om studieuppehåll till din utbildningsledare/programansvarig på Campus Värnamo. Ansökan ska innehålla skäl till uppehållet och vilken period uppehållet gäller.
  • Det är respektive högskola som beviljar studieuppehåll. I ansökan ska du, förutom namn och personnummer, också skriva vilken utbildning det gäller.
  • Du ansvarar själv för att meddela CSN.

Om du får studieuppehållet godkänt är det vanligtvis ett läsår i taget. Du ska själv aktivt bevaka datum och anmäla om du börjar studera igen. Det går inte att garantera att utbildningen finns kvar när du vill komma tillbaka till utbildningen. Om du har frågor om studieuppehåll kan du ta kontakt med din utbildningsledare på Campus Värnamo.

Vill du avbryta dina studier?

Om du inte vill eller kan fullfölja dina studier behöver du meddela din högskola och Campus Värnamo om definitivt studieavbrott.

Skriv ut sidan