Försäkringar

En person skriver med penna och papper.

Som studerande vid ett svenskt universitet, högskola eller yrkeshögskola är du olycksfallförsäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan.

Alla studenter på utbildningarna som Campus Värnamo administrerar och driver är inskrivna i någon högskola eller tillhör andra organisationer. Försäkringen gäller endast för studier i Sverige.

Försäkringar vid studier utomlands

Om du väljer att studera utomlands behöver du en kompletterande försäkring.
När det finns avtal mellan lärosäten fungerar försäkringen för respektive lärosäte för de studenter de sänder ut. Finns inget sådant avtal reser studenterna som turister och studenterna behöver då kontrollera hemförsäkringens innehåll.

För inresa i Schengen krävs gällande försäkring, premien betalas av lärosätet eller av den enskilda studenten.

Mer information om försäkringar

För mer information besök länkarna nedan för din utbildningsform och det lärosäte din utbildning tillhör.

Myndigheten för yrkeshögskolans sida om försäkringar för studerande i yrkeshögskolan.

Jönköping University har en sida om studentförsäkring på sin webbplats.

Student på statligt universitet och högskola på Kammarkollegiets webbplats.


Skriv ut sidan