Boka grupprum och schema

Lokaler för undervisning och bokning av grupprum.

Lokaler för undervisning

Här kan du som studerande se vilken lokal som är bokad för din klass/kurs. Du kan även se aktuella lokalbokningar på informationstavlorna i Gummifabrikens entréer och utanför hissarna.

Nedan kan du välja mellan att visa en dag i taget i dagvyn eller se listvyn som visar en vecka i taget. Bläddra framåt och bakåt i tid gör du genom att klicka på pilarna. Genom att klicka på idag kommer du tillbaka till dagens datum. Lokalbokningen uppdateras i realtid och du kan se bokningar max två månader fram i tiden.

Schema för hela kursen finns i lärplattformens kalender. Där finns också information om undervisningen genomförs på plats eller på distans.

Observera att denna sida endast visar bokade lokaler, inte ett komplett schema för kursen som kan ha flera olika moment både på plats och på distans!
Observera att lokalförändringar kan ske med kort varsel – gå in på denna sida eller titta på informationstavlorna i Gummifabriken samma dag som du ska vara på plats för att vara säker på att du går till rätt lokal!

Boka grupprum

Du som studerar på Campus Värnamo möjlighet att boka grupprum för eget arbete i Campus Värnamos lokaler.

Grupprum och studieplatser finns även i biblioteket, dessa bokas i bibliotekets reception.

Studerar du på annat lärcentra eller universitet?

Då behöver du ansöka om tillgång till studentmatsal och möjlighet att boka grupprum hos Campus Värnamo. Klicka på knappen nedan för att skicka din ansökan.