Alumni

Några studenter samtalar vid entrén i Gummifabriken.

Några studenter vid entrén på Gummifabriken.

Du som läst och tagit examen på Campus Värnamo är varmt välkommen till vårt alumnnätverk. Som en del av nätverket knyter du värdefulla kontakter samtidigt som du bidrar till Campus Värnamos utveckling.

Vi vill hålla kontakten med dig!

Vi är glada och stolta över att vi genom våra alumner har många fina ambassadörer för Campus Värnamo!

Som alumn är dina erfarenheter från arbetslivet och kunskaper om hur det är att studera på Campus Värnamo en ovärderlig tillgång för både verksamheten och studenterna. Du har en viktig roll som kontaktperson mellan arbetslivet och studenterna under deras studietid. Exempel på relationer mellan alumner, studenter och Campus Värnamo kan vara kontakt med partnerföretag, mentorprogram eller möjligheter att ta emot studerande på LIA-platser, näringslivsförlagda kurser och examensarbete. Något som i sin tur ofta leder till rekrytering av ny arbetskraft – se studenten som din framtida kollega!

Ett av de bästa sätten att skapa intresse för en yrkesroll är när du som alumn delar med dig av dina erfarenheter och de möjligheter utbildningen gett dig i yrkeskarriären. Kan du tänka dig att hjälpa oss att sprida information om Campus Värnamo och den utbildning du har gått? Kontakta Hanna Hartikainen för att göra ett alumnporträtt.

Fördelar med att vara med i alumnnätverket

  • Du får kontinuerlig information och tillträde till de evenemang och träffar som ordnas inom alumnnätverket.
  • Du får information om kurser och kompetensutveckling som du har nytta av i din yrkesroll.
  • Du får nytta av alumnnätverket i din yrkesroll genom kontakten med vår utbildning och forskning.
  • Du har personliga kontakter med studenter och lärare som är bra vid rekrytering, när du vill ta emot studenter i till exempel näringslivsförlagda kurser eller för examensarbete.
  • Du håller lättare kontakten med dina tidigare studiekamrater och bygger ditt nätverk när du lär känna andra alumner.
  • Du får presentera dig själv för nya kontakter på Campus Värnamos hemsida, “Vad tycker studenterna”.

Alumnnätverket finns även på Facebook, genom gruppen "Alumner Campus Värnamo".

Kontaktpersoner för alumnnätverket

Har du tips och ideer på aktiviteter i alumnnätverket är du välkommen att kontakta Hanna Hartikainen.

Hanna Hartikainen

Hanna Hartikainen
Studentcoach och
kontaktperson Sjuksköterske- och Stödpedagogprogrammen.

Skriv ut sidan