Gummifabriken

Entrén till Gummifabriken i Värnamo

Gummifabriken i Värnamo.

Campus Värnamo är en del av Värnamo kommuns stora och spännande tillväxtsatsning i Gummifabriken. Med fokus på kunskap och innovation finns vi på platsen för många spännande möten som leder till tillväxt.
Redan idag blir idéer till företag och företags problemställningar blir lösta genom studenters skarpa projekt.

Näringsliv, utbildning och kultur

I Gummifabriken verkar näringsliv, utbildning och kultur med en gemensam agenda för tillväxt. Här bedrivs en väl avvägd mix av såväl offentliga som privata verksamheter med fokus på kunskapsgenererande och innovation.

Aktiv och medveten samproduktion mellan befintliga verksamheter skapar synergier och förutsättningar för helt nya verksamheter. Gummifabrikens verksamheter och
Gummifabriken som plats gör besökare till en aktiv deltagare och medskapare av framtiden.

Skriv ut sidan