Resa till Arktis

Legogubben Leo är på polaräventyr och barnen hjälper honom att programmera snöskotern så att han kan åka från baslägret till platsen där han kan titta på isbjörnar.

Programmet använder sig av LEGO Spike Essentials material och passar bäst för årskurs ett.

#teknikärkul - En snöskoter ska hitta rätt väg bland isbergen

Stigen till isbjörnarnas vistelse är inritat på en karta och behöver göras om till en programmeringssträng som styr motorerna i skotern.

Expeditionen ska inte bara åka ut på upptäcktsfärd, det är minst lika viktigt att ta sig hem igen.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Skolprogrammets namn

Anmäl dig idag.
Det är begränsat antal platser.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

  • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.
  • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
  • Styrning av föremål med programmering.
  • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta
  • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.
  • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet
  • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan