Linbana

Ett skolprogram där eleverna skapar en trygg åk upplevelse genom att fokusera på faktorer som säkerhet, kommunikation och psykologi.

Programmet passar bäst för åk 3.

#teknikärkul - Att åka linbana är en upplevelse

Med en linbana åker man i stora höjder och har bra överblick över sakerna där nere.
Men hur blir upplevelsen, när personen som vill åka, är höjdrädd?
Vilka detaljer skulle kunna underlätta och övertyga någon som från början inte vågar stiga på?

Eleverna bygger linbanan i LEGO Spike Essentials klossar och programmerar motorn så att LEGO gubbarna får en trygg, säkert och behaglig åktur.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Skolprogrammets namn

Anmäl dig idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering
  • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan